Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Financial report

business-lawyer-glenroy

Báo cáo tài chính quý 2 - 2013

Trong quý II năm 2013, Công ty đẩy nhanh công tác nghiệm thu thanh toán, tập trung thu vốn ở công trình trọng điểm Lai Châu và các công...
Báo cáo Tài chính quý II/2013 và Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2013
23/08/2018
Công ty CP Sông Đà 5 thông báo báo cáo tài hình quý II năm 2013 và Báo cáo Quản trị 6 tháng...
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2013
23/08/2018
Tình hình kinh tế khó khăn: Lãi suất tăng cao, giải ngân vốn cho các công trình thủy điện khó khăn, lạm...
Báo cáo tài chính hợp nhất 2012
23/08/2018
Sông Đà 5 công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã kiểm toán  Tải file tại đây
Báo cáo tài chính
23/08/2018
Công ty Cổ phần Sông Đà 5 công bố báo cáo tài chính công ty mẹ Quý IV năm 2012   Mời Quý vị...
Báo cáo tài chính
23/08/2018
Công ty Cổ phần Sông Đà 5 công bố báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán năm 2012  Tải...