Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Financial report

Báo cáo tài chính Qúy II/2019
29/07/2019
Vui lòng tải tài liệu tại đây: 3.BCTC-Quy-II.2019
Báo cáo tài chính quý I năm 2019
25/04/2019
Vui lòng xem tại đây:  BCTC-Quy-I-2019
Công bố báo cáo tài chính Quý 4 và năm 2018
28/01/2019
Xin vui lòng tải về tại đây:
Financial report for the 3rd quarter of 2018
16/11/2018
Please download here: http://www.mediafire.com/file/o8nbp5m0oh49yn4/BCTC_Quy_3-2018.pdf/file