Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Financial report

business-lawyer-glenroy

Báo cáo tài chính quý I năm 2019

Vui lòng xem tại đây:  BCTC-Quy-I-2019
Công bố báo cáo tài chính Quý 4 và năm 2018
28/01/2019
Xin vui lòng tải về tại đây:
Financial report for the 3rd quarter of 2018
16/11/2018
Please download here: http://www.mediafire.com/file/o8nbp5m0oh49yn4/BCTC_Quy_3-2018.pdf/file
Financial report for the 2nd quarter of 2018
20/09/2018
Please download here: BCTC Q2.2018.pdf
Financial report for the 1st quarter of 2018
18/09/2018
Please download here: Công bố BCTC Quý I 2018.pdf