Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Financial report

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020
17/08/2020
Vui lòng tải về tại đây: Giải trình chênh lệch lợi nhuận:
Báo cáo tài chính Qúy II/2020 và giải trình chênh lệch
23/07/2020
Vui lòng xem tài liệu tại đây  BCTC_QUY_II.2020_sign  
Báo cáo tài chính Quý I năm 2020
04/05/2020
Vui lòng tải về tại đây:
Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán
18/03/2020
Vui lòng tải về tại đây
Báo cáo tài chính Quý IV và năm 2019
28/02/2020
Vui lòng tải về tại đây: Cong-bo-thong-tin-SD5-2019 BCTC-31.12.2019-Sông-à-5