Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Financial report

business-lawyer-glenroy

Báo cáo tài chính quý II năm 2021 và giải trình chênh lệch

Vui lòng tải tài liệu tại đây  BCTC-QII.2021-SIGN  
Báo cáo tài chính quý IV/2020 và giải trình chênh lệch
27/01/2021
Vui lòng xem chi tiết tại đây
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020
17/08/2020
Vui lòng tải về tại đây: Giải trình chênh lệch lợi nhuận: