Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ LIÊN LẬP

DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ LIÊN LẬP

 • Vị trí: Quảng Trị
 • Chủ đầu tư: Công ty CP Xây Lắp Điện I (PCC1)
 • Thông số kỹ thuật

  • Công suất: 48 MW
  • Số lượng trụ Turbine: 12
  • Đường kính đáy móng: 22m
  • Đường kính cổ móng: 6 m
  • Cốt thép: CB500V
  • Conbextra Fosroc VG 9200, fck > 90 Mpa
 • Phạm vi công việc:

  • Thi công gia cố móng Turbine
  • Thi công bãi ra chân cẩu
  • Sản xuất và cung cấp vữa bê tông