Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean
business-lawyer-glenroy

Thông báo đăng ký để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2019

11/03/2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019 Vui lòng xem chi tiết tại đây: TB-tham-du-DHDCD-da-ky
Nghị quyết thông qua KH Đại hội cổ đông năm 2019 và Thông báo đăng ký để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2019
11/03/2019
Nghị quyết thông qua kế hoạch Đại hội cổ đông năm 2019 NQ-thong-qua-KH-DHDCD Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực...
Công bố quyết định bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 5
06/03/2019
Chiều ngày 05/03/2019 tại trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 5 đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Hội đồng Quản trị...
The announcement ceremony of the appointment decision on the post of Chief Technical Management Department Officer
12/01/2019
On January 10th, 2019, the key personnel meeting and the announcement ceremony of officer appointment decision was held at headquarter of Song Da 5 Joint Stock Company. Mr. Tran Huu...
Thông báo Cuộc thi “Sáng tác khẩu hiệu (Slogan)” Công ty cổ phần Sông Đà 5
19/11/2018
THÔNG BÁO Cuộc thi “Sáng tác khẩu hiệu (Slogan)” Công ty cổ phần Sông Đà 5 Nhằm phát huy khả năng...