Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

Công ty Cổ phần Sông Đà 5

Sông Đà 5 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Ngày 20/04/2019, tại trụ sở chính Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Hà Nội, Công ty cổ phần Sông Đà 5 (SĐ5) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2019 trong không khí trang trọng và nghiêm túc theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tham dự Đại hội có Ông. Phạm Văn Quản – Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Uỷ viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà – Đại diện cổ đông lớn Tổng công ty (64,16%) và cùng toàn thể cổ đông sở hữu cổ phần của Sông Đà 5, đại diện Công ty kiểm toán KPMG Việt Nam. Về phía Sông Đà 5, có ông Trần Anh Đức – Chủ tịch HĐQT Sông Đà 5, ông. Nguyễn Đắc Điệp – Quyền Tổng Giám đốc Sông Đà 5, các Thanh viên Ban kiểm soát và cùng toàn thể Ban Lãnh đạo Sông Đà 5. Tham dự Đại hội có Ông. Phạm Văn Quản – Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Uỷ viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà – Đại diện cổ đông lớn Tổng công ty (64,16%) và cùng toàn thể cổ đông sở hữu cổ phần của Sông Đà 5, đại diện Công ty kiểm toán KPMG Việt Nam. Về phía Sông Đà 5, có ông Trần Anh Đức – Chủ tịch HĐQT Sông Đà 5, ông. Nguyễn Đắc Điệp – Quyền Tổng Giám đốc Sông Đà 5, các Thanh viên Ban kiểm soát và cùng toàn thể Ban Lãnh đạo Sông Đà 5. ĐHĐCĐ thường niên Sông Đà 5 năm 2019 đã thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019; Nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Nội dung bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Kết quả kinh doanh năm 2018 của Sông Đà 5 đã được Đại hội thông qua, cụ thể: Tổng giá trị SXKD của Sông Đà 5 đạt 1.271,30 tỷ đồng hoàn thành 102% kế hoạch năm; Tổng doanh thu của Sông Đà 5 năm 2018 đạt 1.307,78 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch năm. Kết quả này đã phản ánh và ghi nhận nỗ lực không ngừng, định hướng đúng đắn và chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị Sông Đà 5 trong bối cảnh ngành nghề SXKD chính của Sông Đà 5 là xây dựng thủy điện hiện đang ngày càng thu hẹp và khó khăn. Cụ thể, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc chú trọng vào việc mở rộng ngành nghề kinh doanh và phạm vi kinh doanh, tiếp cận mảng xây dựng công trình công nghiệp. Thông qua việc triển khai hàng loạt các giải pháp để tiếp thị tìm kiếm việc làm, Sông Đà 5 đã ký mới được 05 hợp đồng với tổng giá trị 4.596,91 tỷ đồng trong đó mở ra các lĩnh vực ngành nghề mới như thi công cầu cảng, phá đá nổ mìn dưới nước và thành công tại thị trường Lào với việc bàn giao dự án thủy điện Nam Ngiep 1 công suất 290 MW đáp ứng yêu cầu chất lượng và tiến độ và ký mới hợp đồng thi công dự án thủy điện Nam E-moun công suất 129 MW với tư cách Tổng thầu EPC. Trong khuôn khổ thảo luận của Đại hội, Đoàn chủ tịch cũng đã nhận được các câu hỏi liên quan đến biện pháp quản lý nội bộ năm 2019 đảm bảo lợi nhuận và cổ tức của cổ đông cũng như các giải pháp giảm công nợ năm 2019, ông Trần Anh Đức – Chủ tịch HĐQT thay mặt đoàn Chủ tịch đã giải đáp rõ ràng và thỏa đáng các thắc mắc của cổ đông, đồng thời củng cố niềm tin của cổ đông vào chiến lược điều hành của Ban lãnh đạo Sông Đà 5 trong năm 2019. Đại hội cũng đã thành công trong việc bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị Sông Đà 5 nhiệm kỳ 2015 – 2020 là ông Phạm Văn Tăng – Đại diện cổ đông Tổng công ty Sông Đà thay thế cho ông Trần Hữu Hùng. Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội: Ông. Nguyễn Đắc Điệp – Quyền Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 Ông. Trần Anh Đức – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019 Ông. Phạm Quang Tuấn – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Ông. Nguyễn Mạnh Toàn – TVHĐQT trình bày Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 Ông. Phạm Văn Quản – Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Ủy viên HĐQT Tổng công ty Sông Đà phát biểu chỉ đạo Cổ đông đặt câu hỏi Ông. Trần Anh Đức – Chủ tịch HĐQT trả lời câu hỏi của cổ đông Ông. Phạm Văn Tăng được bầu giữ chức Thành viên HĐQT Nguồn: Sông Đà 5
 • Thông báo thanh lý CCDC đã qua sử dụng tại Dự án Nhà máy thép Hòa Phát
 • Chủ tịch HĐQT Sông Đà 5 đến thăm công trường Dự án Thủy điện Nam E-Moun – CHDCND Lào
  Ngày 12/04/2019 vừa qua Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 5 Trần Anh Đức và Quyền Tổng giám đốc Nguyễn Đắc Điệp cùng đoàn công tác của Sông Đà 5 đã có chuyến đi thăm và làm việc tại công trường dự án thủy điện Nam E-Moun – CHDCND Lào. Dự án thủy điện Nam Emoun được xây dựng trên dòng sông Nam E-Moun và Houay Het tại địa bàn tỉnh Sekong, CHDCND Lào. Dự án có tổng công suất lắp đặt là 129MW, sản lượng điện trung bình hàng năm là 427,4 GWh. Dự án gồm các kết cấu công trình chính: Đập dẫn dòng và Đập chính, Tuyến năng lượng với chiều dài hầm khoảng 20km, Nhà máy, Trạm phân phối… Thời gian thực hiện hợp đồng là trong vòng 03 năm (2019 - 2021). Thủy điện Nam E-Moun được đánh giá là một trong những dự án có tầm quan trọng về mặt kinh tế và xã hội với mục tiêu phát triển một dự án năng lượng tái tạo sạch, thân thiện với môi trường và góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân địa phương. Mặt khác, dự án cũng là một cột mốc đáng nhớ trên lộ trình phát triển của Sông Đà 5 khi lần đầu tiên triển khai một dự án quy mô lớn tại nước ngoài với vai trò Tổng thầu EPC. Sau hơn 02 tháng triển khai thi công, hiện nay Sông Đà 5 đang khẩn trương hoàn thành các công tác chuẩn bị phục vụ thi công công trình chính bao gồm khoan khảo sát địa chất công trình, thiết kế bản vẽ kỹ thuật công trình, đắp đê quây, xây dựng Khu Văn phòng, Nhà ở, Kho xưởng, làm đường tiếp cận, lắp đặt Trạm trộn, Trạm nghiền… Tại công trường, Chủ tịch Trần Anh Đức và quyền Tổng giám đốc Nguyễn Đắc Điệp đã đi thị sát các hạng mục đang được triển khai để kịp thời nắm bắt tình hình tiến độ cũng như chất lượng của công trình. Trong buổi làm việc với Ban chỉ huy công trường, sau khi nghe ông. Bùi Chí Giang - Giám đốc dự án báo cáo tình hình thực hiện dự án và các khó khăn vướng mắc hiện đang tồn tại trên công trường, Chủ tịch đã ghi nhận nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên Sông Đà 5 đang làm việc tại dự án Nam E-Moun – CHDCND Lào, động viên khích lệ đã vượt qua mọi điều kiện khó khăn, giữ vững cường độ làm việc để đảm bảo an toàn và tiến độ của dự án. Mặt khác, Tổng giám đốc nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án và tiếp độ gấp gáp của dự án và yêu cầu Ban chỉ huy công trường cùng các tổ đội thi công tập trung hơn nữa để hoàn thành hợp đồng. Đồng thời Tổng giám đốc đã chỉ ra các vấn đề đang tồn tại trên công trường cần được nghiêm túc khắc phục và cam kết Công ty sẽ tạo điều kiện mọi điều kiện thuận lợi để giải quyết các khó khăn của công trường. Nhận thức được tầm quan trọng của Dự án, toàn thể CNCNV Sông Đà 5 trên công trường đều quyết tâm để đưa dự án về đích theo đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư, ghi dấu hình ảnh của Sông Đà 5 trên nước bạn Lào. Nguồn: Sông Đà 5
 • Công trường Hồ chứa nước Bản Lải đổ khối bê tông RCC đầu tiên
  Ngày 06/04/2019 vừa qua, Nhà thầu Sông Đà 5 đã chính thức đổ khối bê tông đầm lăn (RCC) đầu tiên cho phần Thượng lưu Đập chính thuộc Cụm công trình đầu mối - Dự án Hồ chứa nước Bản Lải trước sự chứng kiến của Đại diện Chủ đầu tư và Tư vấn. Sự kiện này đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình xây dựng công trình. Đập chính có kết cấu đập bê tông đầm lăn với tổng chiều dài thân đập 372, chiều cao 55m, tổng khối lượng bê tông 350.000. Dự án dự kiến sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2020. Để có thể tiến hành công tác đổ RCC Đập chính, trước đó Nhà thầu Sông Đà 5 đã huy động tối đa lực lượng để tiến hành các công tác chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng cho việc đổ be tông bao gồm: Chuẩn bị mặt bằng đổ, hoàn thành công tác lắp đặt trạm trộn RCC; sản xuất vữa bê tông RCC, lắp đặt, đồng bộ hệ thống băng tải vận chuyển RCC với trạm trộn; tập kết vật liệu và các thiết bị phục vụ thi công RCC tại công trường. Công tác thí nghiệm và đắp thử RCC cũng được hoàn thành và đạt các yêu cầu về kỹ thuật. Một số hình ảnh về công tác chuẩn bị và đổ bê tông RCC trên công trường Dự án Hồ chứa nước Bản Lải: Công tác san rải bê tông RCC tại hiện trường Công tác đầm bê tông RCC tại hiện trường Hệ thống băng tải vận chuyển RCC Nguồn: Sông Đà 5
 • Thứ trưởng Bộ NN & PTNN đi thăm công trường Dự án Hồ chứa nước Bản Lải – tỉnh Lạng Sơn
  Ngày 13/02/2019, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn thắng cùng đoàn công tác của Bộ NN & PTNN đã đến thăm và kiểm tra tiến độ và chất lượng thi công tại dự án Hồ chứa nước Bản Lải tại xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Dự án Hồ chứa nước Bản Lải do Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 2 làm chủ đầu tư trong đó giai đoạn 1 xây dựng Cụm công trình đầu mối quy mô cấp 2 gồm Đập có kết cấu đập bê tông đầm lăn, Tràn xả lũ với lưu lượng xả lũ thiết kế Qtk 851 m3/s và Cống lấy nước kích thước 3,5 x 3,5 m2 với tổng mức đầu tư dự kiến gần 3000 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là cắt giảm lũ, cấp nước tưới và tạo nguồn cấp nước cho công nghiệp sinh hoạt. Dự án dự kiến hoàn thành đầu năm 2021. Gói thầu xây dựng công chính chính do nhà thầu Liên danh Công ty cổ phần Sông Đà 5 trúng thầu, thi công. Sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện dự án, đến nay, công tác đào hố móng đã hoàn thành được trên 95%, công tác bê tông đang trong quá trình đổ bê tông bản đáy, đã hoàn thành lắp đặt trạm trộn bê tông RCC và CVC và hiện đang chuẩn bị để tiến hành đổ bê tông RCC. Sau khi đi kiểm tra tại công trường và trực tiếp nghe ông Trần Văn Lăng, Giám đốc Ban quản lý ĐTXD Thủy lợi 2 và Ông Nguyễn Đắc Điệp, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 5 thay mặt Đại diện Liên danh Công ty cổ phần Sông Đà 5 báo cáo tiến độ, chất lượng thi công dự án, Thứ trưởng NN & PTNN Hoàng Văn Thắng đã đánh giá cao tinh thần làm việc của toàn bộ đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân trên công trường, đồng thời ghi nhận tiến độ, chất lượng thi công các hạng mục của dự án. Đồng chí Thử trưởng cho rằng: Đây là dự án quan trọng, giúp hiện thực hóa ước mơ của nhiều thế hệ đồng thời góp phần cải thiện cuộc sống của người dân nơi đây. Do vậy, chủ đầu tư và Nhà thầu Liên danh Công ty Cổ phần Sông Đà 5 cần phát huy kinh nghiệm, kỹ thuật trong công tác thi công, lắp đặt để công trình được thi công đảm bảo đúng tiến độ, đạt chất lượng cao nhất. Thứ trưởng NN & PTNN Hoàng Văn Thắngyêu cầu: Chủ đầu tư đảm bảo thực hiện đúng các quy trình, trình tự thủ tục đầu tư xây dựng. Các đơn vị nhà thầu cần phát huy năng lực kinh nghiệm của mình và tuân thủ quy trình kỹ thuật, tiến trình thực hiện thi công các hạng mục công trình đảm bảo an toàn công trình, an toàn lao động trong quá trình thi công, xây lắp. Đại diện nhà thầu thi công Liên danh Công ty cổ phần Sông Đà 5 và đơn vị tư vấn giám sát quyết tâm thực hiện tốt công tác tổ chức công trường, chủ động trong công tác triển khai thi công đáp ứng các yêu cầu của dự án. Đồng thời các cán bộ sẽ luôn tập trung công tác, giám sát chặt chẽ chất lượng công trình, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường để dự án hoàn thành đúng tiến độ. Dưới đây là một số hình ảnh tại công trường dự án: Thi công đào hố móng công trình Bê tông bản đáy hố móng vai phải Đập chính và Hệ thống tuyến băng tải vận chuyển bê tông RCC Trạm sản xuất bê tông RCC Nguồn: Sông Đà 5
 • Sông Đà 5 trúng thầu thi công Khoan nổ mìn phá đá dưới nước Hạng mục Nạo vét luồng tàu tại Cảng Hòa Phát Dung Quất
  Trong những ngày đầu năm 2019, hòa cùng không khí lao động khẩn trương và sôi động trên công trường dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát tại Khu công nghiệp Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, Sông Đà 5 lại đón nhận tin vui khi được Chủ đầu tư tin tưởng trao thầu thi công khoan nổ mìn phá đá dưới nước thuộc hạng mục nạo vét luồng tàu tại cảng Hòa Phát Dung Quất. Phối cảnh tổng thể Khoan nổ mìn phá đá dưới nước Dự án Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất có quy mô lớn bậc nhất trong nước với diện tích 378 ha, công suất 4 triệu tấn/năm với khối lượng thi công rất lớn, tiến độ thi công khẩn trương. Trước đó, Sông Đà 5 đã được giao các phần việc xây dựng chính Kho than - Bãi liệu, các hạng mục phía Đông khu Bãi liệu, các hạng mục khu phía Tây, hạng mục Bến cảng – cầu tàu, Nhà thêu kết vê viên, Thi công san nền, Sản xuất đá thành phẩm …. Tính đến thời điểm hiện tại các hạng mục Sông Đà 5 đảm nhận đang sắp về đích theo đúng tiến độ yêu cầu của chủ đầu tư, Cường độ thi công đổ bê tông đạt trung bình trên 25.000 m3/tháng. Hiểu được tầm quan trọng và tiến độ gấp gáp của dự án, do vậy trên công trường, từ văn phòng chỉ huy công trường cho đến các khu vực thi công, toàn thể cán bộ công nhân viên Sông Đà 5 đều đang rất nỗ lực vượt qua điều kiện khó khăn của thời tiết, giữ vững cường độ làm việc để đảm bảo an toàn và tiến độ và chất lượng của dự án. Dưới đây là một số hình ảnh tại công trường: Nguồn: Sông Đà 5
Lợi ích kinh tế, xã hội của dự án mỏ Cá Voi Xanh
Cá Voi Xanh là dự án trọng điểm quốc gia và là mỏ khí lớn nhất được phát hiện tại Việt Nam đến hiện tại, với trữ lượng khoảng 150 tỷ m3 khí và condensate. Khí từ mỏ Cá Voi Xanh sẽ cung cấp cho các nhà máy điện ở Núi Thành tỉnh Quảng Nam và Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi trong tổ hợp khí điện miền Trung đã được Chính phủ phê duyệt từ năm 2017. Khái toán ban đầu, dự án mỏ Cá Voi Xanh có vòng đời 25 năm, doanh thu từ khí dự kiến khoảng 30 tỷ USD; doanh thu từ điện khoảng 30 tỷ USD. Tổng doanh thu cả vòng đời dự án toàn Tổ hợp khoảng 60 tỷ USD; trong đó đóng góp cho ngân sách Nhà nước khoảng 20 tỷ USD, giải quyết việc làm cho 3.000-4.000 lao động trình độ cao.Nhìn tổng quan, khi đi vào hoạt động, mỏ Cá Voi Xanh sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của các tỉnh miền Trung. Cập nhật tiến độ dự án mỏ Cá Voi Xanh Tổng quan dự án Cá Voi Xanh Hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC) đối với các lô dầu khí 117, 118 và 119 thuộc bể Sông Hồng được ký từ ngày 30/6/2009 giữa 3 đối tác gồm: ExxonMobil,Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vàPVEP (công ty thành viên của PVN) theo tỷ lệ: 64% (ExxonMobil), 15% (PVEP) và 21% (PVN).Do nắm giữ tỷ lệ cổ phần lớn nhất nên ExxonMobil là nhà điều hành. Mỏ Cá Voi Xanh nằm trong lô dầu khí 118, cách điểm tiếp bờ huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 90 km. Sau các chiến dịch khoan thăm dò năm 2011 và khoan thẩm lượng năm 2012, ExxonMobil đã phát hiện trữ lượng khí tự nhiên có thể phát triển thương mại rất tốt, khoảng 150 tỷ m3 khí và condensate (chưa công bố trữ lượng, nhưng sản lượng khoảng 1,1 triệu thùng/năm tương ứng 3.000 thùng/ngày). Từ năm 2013, nhà điều hành đã làm Nghiên cứu thị trường để tìm phương án tối ưu cho mỏ Cá Voi Xanh là chuyển đổi khí đốt thành điện năng. Đây là là lựa chọn tốt nhất trong Giai đoạn phát triển ban đầu (gọi là Phương án cơ sở/Giai đoạn 1), phù hợp với chính sách hiện tại của Chính phủ là ưu tiên khí cho sản xuất điện năng. Theo đó, do mỏ Cá Voi Xanh nằm ở miền Trung Việt Nam, cách xa các trung tâm nhu cầu năng lượng lớn ở miền Bắc và miền Nam, nên các nhà máy điện được đề xuất xây dựng ở miền Trung nhằm tối đa hóa việc sử dụng tài nguyên khí trong khi giảm thiểu được tổng mức chi phí dự án. Ngày 13/1/2017, PVEP thuộc PVN cùng ExxonMobil ký Thỏa thuận khung Phát triển dự án và Thỏa thuận bán khí Cá Voi Xanh. Tiếp đó, ngày 15/6/2018, ký Thỏa thuận nguyên tắc Bảo lãnh Chính phủ (GGU). Tháng 2 năm nay, nhà điều hành ExxonMobil đã giao hợp đồng thiết kế tổng thể dự án cho nhà thầu Saipem của Ý. Song song, ExxonMobil đã và đang cùng PVN xúc tiến các bước tiếp theo như Kế hoạch thu xếp vốn; Xúc tiến bảo lãnh Chính phủ (GGU) và hợp đồng bán khí (GSAs) với 3 nhà đầu tư các nhà máy điện với mục tiêu đưa dòng khí đầu tiên về bờ cuối năm 2023. Khí vận chuyển về bờ, ngoài cung ứng cho các nhà máy điện sẽ còn cung cấp cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, phục vụ chế biến sâu. Đối với các dự án nhà máy điện sử dụng khí từ mỏ Cá Voi Xanh làm nhiên liệu, 2 dự án do PVN là chủ đầu tư cũng đã nộp nghiên cứu khả thi (FS) lên Thủ tướng Chính phủ để xin phê duyệt hồi tháng 9/2018. Hai dự án nhà máy điện còn lại, Dung Quất 1 (do EVN là chủ đầu tư) đã trình Báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi (Pre FS) từ tháng 2/2019 lên Thủ tướng Chính phủ và đang chờ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Báo cáo khả thi (FS) của 2 dự án này cũng đang được lập. Đối với FS dự án Dung Quất 2 do tập đoàn Semcorp Singapore làm chủ đầu tư theo hình thức BOT, Bộ Công Thương đã phê duyệt hồi tháng 11/2018. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 cả ngoài khơi và trên bờ là 10 tỷ đô la. Sau khi hoàn tất thiết kế tổng thể FEED, lập và phê duyệt kế hoạch phát triển mỏ vào quý 1 thì quý 2 năm sau, ExxonMobil sẽ tổ chức đấu thầu quốc tế các gói tổng thầu. Sau khi được phê duyệt đầu tư (FID) vào quý 2/2020, Exxonmobil sẽ trao hợp đồng tổng thầu cho các nhà thầu trong và ngoài nước để đi vào thực hiện các hạng mục tổng thầu EPCI/EPC [1] cả ngoài khơi và trên bờ vào đầu năm 2021 và hoàn thành vào cuối năm 2023 để vận hành thương mại. Thiết kế cơ sở và sản phẩm đầu ra Theo thiết kế, nhà điều hành sẽ xây dựng một giàn xử lý trung tâm (ngoài khơi lô 118, thuộc bể Sông Hồng đấu nối hệ thống thu gom khí với 2 đường ống ngầm song song dài 90 km đưa khí và condensate (hỗn hợp hydrocarbon lỏng) về bờ và được xử lý tại nhà máy tách và xử lý khí đặt tại huyện Núi Thành, thay vì trên giàn ngoài khơi. Nhà máy tách và xử lý khí (GTP) sẽ được xây dựng ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. ExxonMobil sẽ sử dụng công nghệ cao tích hợp chức các năng của kho chứa và xử lý dầu (FPSO) và nhà máy xử lý khí để tách khí, condensate và tạp chất. Đây là công nghệ cao đáp ứng yêu cầu khắt khe về an toàn sản xuất và thân thiện với môi trường. Từ nhà máy GTP, sẽ có các đoạn đường ống ngầm dẫn khí đến 4 nhà máy nhiệt điện khí, với tổng công suất 3.000 MW (công suất mỗi nhà máy 750 MW). Hai nhà máy đặt ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành và 2 nhà máy còn lại sẽ xây dựng ở Khu kinh Tế Dung Quất, thuộc địa phận xã Bình Thạnh (Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Đối với các nhà máy điện, thiết kế dùng tua bin khí chu trình hỗn hợp, công nghệ tiến tiến trên thế giới hiện nay, có hiệu suất cao và rất thân thiện với môi trường. Mỗi nhà máy có cấu hình 2-2-1, bao gồm 2 tua bin khí, 2 lò thu hồi nhiệt kiểu nằm ngang tuần hoàn tự nhiên ba cấp áp lực có tái sấy và 1 tua bin hơi ba cấp áp lực phù hợp với công nghệ thiết kế của lò thu hồi nhiệt. Sản lượng khí trung bình giai đoạn một khoảng 7,2 tỷ m3/năm và tăng lên 8,8 tỷ m3/năm sau giai đoạn mở rộng mỏ, trong đó phần dành cho hóa dầu là 1,6 - 1,7 tỷ m3/năm. Sản lượng condensate đạt khoảng 1,1 triệu thùng/năm (3.000 thùng/ngày), sẽ xuất bán tại cổng nhà máy GTP sau khi đã xử lý. Từ nhà máy GTP, khí sẽ được cung cấp cho 4 nhà máy điện và Nhà máy lọc dầu Dung Quất (NMLD), phục vụ chế biến sâu. Công nghệ lọc dầu hiện đại, sau khi mở rộng giúp NMLD có thể sử dụng khí Cá Voi Xanh thay thế nguyên liệu LPG/Naphtha tại NMLD Dung Quất cho sản xuất Hydro phục vụ cho NMLD sau nâng cấp mở rộng và làm khí nhiên liệu cho NMLD để giảm chi phí giá thành. Hơn nữa, tận dụng thành phần carbon trong CO2 (vốn có nhiệt trị cháy bằng 0) trong khí Cá Voi Xanh thích hợp cho phản ứng tổng hợp Methanol. Tiếp theo, Methanol sẽ được chuyển hóa thành Olefins (Ethylene/Propylene) qua công nghệ MTO/MTP và từ đó sản xuất các sản phẩm hóa dầu tiềm năng (như PP, PE). [2] Phương án phát triển linh hoạt và tối ưu ExxonMobil là nhà điều hành đứng trong top 5 tập đoàn dầu khí lớn nhất trên thế giới có tiềm lực tài chính rất mạnh, với tài sản vốn hơn 500 tỷ đô la, doanh thu năm 2018 hơn 290 tỷ đô la và là đối tác giàu kinh nghiệm khi có chi nhánh và các dự án toàn cầu. Việc nhà điều hành đã tiến hành các đánh giá về tổng quan dự án, phương án tối ưu, về nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi đã thể hiện rất rõ về tiềm lực và kinh nghiệm. Theo đó, dự án Cá Voi Xanh sẽ được đầu tư phát triển theo phân kỳ. Việc phát triển theo giai đoạn phân kỳ cho phép đạt được thành công nhanh hơn nhằm đón dòng khí đầu tiên phục vụ phát điện và giảm thiểu các rủi ro về trữ lượng, thị trường, thương mại và rủi ro tài chính như sau: Thứ nhất:Giảm thiểu rủi ro nếu trữ lượng khí giảm. Phát triển phân kỳ cho phép đầu tư tăng dần khi xác định được trữ lượng trên thực tế tương ứng các ứng dụng về công nghệ khai thác và xử lý khí. Cách tiếp cận này đã được sử dụng thành công đối với một số mỏ dầu khí lớn trên thế giới. Sau giai đoạn một thành công, sẽ cho phép nhà điều hành và các đối tác đưa ra các phương án tối ưu và phù hợp nhất đối với giai đoạn mở rộng. Thứ hai:Giảm thiểu các rủi ro về thương mại và thị trường. Như đã đề cập, do mỏ Cá Voi Xanh nằm ở miền Trung Việt Nam, cách xa các trung tâm có nhu cầu năng lượng lớn ở miền Bắc và miền Nam, nên các nhà máy điện được đề xuất xây dựng ở miền Trung nhằm tối đa hóa việc sử dụng tài nguyên khí trong khi sẽ giảm thiểu được tổng mức chi phí dự án. Giai đoạn một như thiết kế cơ sở sẽ tiết giảm được rất nhiều chi phí thông qua việc đặt nhà máy điện gần mỏ khí, sử dụng cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng truyền tải điện hiện hữu. Do đó, trong giai đoạn một, PVN và các đối tác sẽ cắt giảm các chi phí từ việc xây dựng hệ thống truyền tải điện mới (Bắc - Nam) trong khi rút ngắn được thời gian đưa khí về bờ phục vụ các nhà máy điện. Theo đánh giá, phương án một như đã chọn sẽ cắt giảm được khoảng 1,6 tỷ đô la chi phí đầu tư các nhà máy điện. Thứ ba:Dự báo nhu cầu phụ tải điện toàn quốc đến năm 2030. Nhu cầu tiêu thụ điện của toàn quốc và các miền Bắc, Trung, Nam giai đoạn đến 2030 được lấy theo dự báo nhu cầu tiêu thụ điện trong dự thảo Quy hoạch điện 7 (hiệu chỉnh) do Viện Năng lượng thực hiện. Cụ thể: trong các giai đoạn 2011-2015, 2016-2020, 2021-2025 và 2026-2030, điện thương phẩm toàn quốc dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ tương ứng là 10,6%, 8,5%, 7,5%, 6,3% (đối với Giai đoạn một - phương án cơ sở). Dự báo nhu cầu điện toàn quốc đến năm 2030 Thứ tư: Tiết kiệm chi phí so với nhiệt điện than. Do sản lượng từ các mỏ than trong nước gần như cạn kiệt, các nhà máy nhiệt điện than đang phụ thuộc phần lớn vào nguồn than nhập khẩu. Điều này gây rủi ro khi phải phụ thuộc vào nhiên liệu đầu vào và chịu biến động của thị trường thế giới. Theo đó, các nhà máy nhiệt điện sử dụng khí từ mỏ Cá Voi Xanh giúp tiết giảm khoảng 20% chi phí so với điện than góp phần vào bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Thứ năm:Sản lượng khí khai thác trung bình giai đoạn 1 khoảng 700 MMSCFD (sản lượng khí hydrocarbon khoảng 420 MMSCFD), cung cấp cho các nhà máy điện và hóa dầu, không cần xây dựng thêm đường dây truyền tải điện, hoặc đường ống vận chuyển khí vào miền Nam. Về mặt kỹ thuật, khái niệm "chuyển đổi khí thành điện năng" sử dụng khí từ mỏ Cá Voi Xanh có hàm lượng CO2 cao và khí có đơn vị nhiệt lượng (BTU) có nhiệt trị thấp, rất tiện lợi vì cho phép không phải xử lý khí để loại bỏ khí trơ (CO2) và lưu huỳnh (H2S). Tuy nhiên, do khí từ mỏ Cá Voi Xanh có khí trơ nên trong thiết kế cần xây dựng đường ống lớn và trang bị các cụm máy nén để vận chuyển khí. Do đó, việc chủ đầu tư và PVN chọn đề án cụm khí điện miền Trung và tối đa hóa khối lượng khí làm nhiên liệu cho các nhà máy điện mà không cần đầu tư mới vào đường dây cao thế (dùng đường dây truyền tải hiện hữu) là phương án tối ưu. Từ cách tiếp cận và xác định phương án tối ưu như đã tóm tắt, dẫn đến kết quả Nghiên cứu khả thi được phê duyệt. Được biết, nhà điều hành xác định sẽ phát triển giai đoạn một như đã nêu trên. Từ những kinh nghiệm và thành công của giai đoạn một, các bên trong liên doanh PSC sẽ lấy làm cơ sở để đánh giá cho việc phát triển giai đoạn mở rộng tiếp theo, được thiết kế phù hợp với trữ lượng khí còn lại và nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng của thị trường khí nội địa. Vị trí Đường ống mỏ Cá Voi Xanh Tăng cường đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam Được biết, Khu kinh tế (KKT) mở Chu Lai, Quảng Nam đã quy hoạch 1.000 ha đất, trong đó giao 160 ha cho ExxonMobil, 200 ha cho 2 nhà máy điện khí. Các diện tích còn lại là để đón các nhà đầu tư mới vào. Khi nhà đầu tư công bố quy hoạch, khởi động các dự án, tỉnh sẽ giải tỏa và giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Ở KKT Dung Quất thuộc hai xã Bình Trị, Bình Thuận thuộc huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, với tổng diện tích trên 800 ha, trong đó 338 ha là mặt đất, còn lại là mặt biển; nơi đặt 2 nhà máy điện khí còn lại, cũng sẽ làm tương tự. Nằm giữa KKT Dung Quất và KKT Chu Lai là sân bay Chu Lai, sẽ là cầu nối với các tỉnh thành và quốc tế trong tương lai. Với quy mô dự án và vòng đời lên đến 25 năm, sau khi dự án đi vào hoạt động, khu vực Quảng Nam - Quảng Ngãi sẽ phát triển vượt bậc. Theo đánh giá của một số chuyên gia kinh tế, trong thời gian đến, tại KKT Dung Quất, cũng như KKT mở Chu Lai sẽ có làn sóng các nhà đầu tư mới, sau khi sản phẩm khí Cá Voi Xanh được đưa vào bờ. Các nhà đầu tư về công nghiệp và dịch vụ phụ trợ từ Mỹ và Singapore thường có xu hướng theo chân các tập đoàn của nước họ, thâm nhập thị trường mới. Do đó, vấn đề đặt ra hiện nay với Quảng Nam và Quảng Ngãi là cần chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trong KKT Chu Lai và KKT Dung Quất và đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư sau khí. Đồng thời, tính toán đầu tư hạ tầng kết nối giữa các khu công nghiệp, giữa nhà máy nhiệt điện khí với các doanh nghiệp đầu tư sử dụng nguồn nhiên liệu khí để sản xuất. Ngoài ra, tranh thủ xúc tiến các dự án sử dụng sản phẩm khí sau khi đã được đưa vào bờ, để sản xuất vật liệu xây dựng, các sản phẩm sử dụng nhiên liệu từ nguồn nhiên liệu khí nhằm góp phần đẩy mạnh phát triển công nghiệp của tỉnh nhà. Về mặt quản lý Nhà nước và hành chính công gồm cấp phép đầu tư, cũng như thủ tục hành chính, cần chuẩn hóa, tiết giảm tối đa các thủ tục hành chính liên quan nhằm mở rộng cánh cửa, trải thảm đỏ thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Đánh giá, kết luận Trong bối cảnh năng lượng sơ cấp dành cho phát điện của nước ta ngày càng hạn hẹp, Việt Nam đang từ một nước tự chủ về năng lượng cho phát điện chuyển dần sang phụ thuộc vào bên ngoài. Việc nhập năng lượng sơ cấp cho phát điện mà chủ yếu là than trong giai đoạn tới tiềm ẩn rủi ro trong an ninh cung cấp điện. Dự án Cá Voi Xanh khi đi vào khai thác thương mại sẽ giúp đảm bảo an ninh năng lượng trong nước, việc sử dụng khí Cá Voi Xanh cho phát điện sẽ giảm bớt sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu trong cơ cấu nguồn. Nhìn về tổng quan, từ các đánh giá trên đây, chúng ta thấy rõ dự án Cá Voi Xanh sẽ mang lại các lợi ích cả về kinh tế và xã hội đối với các tỉnh miền Trung, làm thay đổi diện mạo và cân bằng cấu trúc kinh tế, xã hội giữa các vùng miền. Dự án cũng sẽ đóng góp rất lớn vào ngân sách nhà nước, bao gồm: 1/Tăng trưởng kinh tế quốc gia, đóng góp khoảng 20 tỷ đô la vào ngân sách. Đây là nguồn thu rất lớn trong bối cảnh sụt giảm nguồn thu ngân sách từ PVN trong những năm qua. 2/Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo ra khoảng từ 3.000 đến 4.000 việc làm chất lượng cao cho các tỉnh miền Trung; thu nhập xã hội từ thuế và lợi tức đầu tư ở các khu công nghiệp. 3/Nguồn năng lượng nội địa đáng tin cậy để phát điện, vượt trội so với than và thân thiện với môi trường. 4/Dự án sẽ là động lực để thúc đẩy và phát triển công nghiệp ở khu vực miền Trung. 5/Dự án trong chuỗi khí điện, cũng như lọc hóa dầu có liên quan, giúp phát triển nội lực quốc gia và chuyển giao công nghệ cho các ngành công nghiệp trong nước. 6/Thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) nhiều hơn nữa. Ngoài các lợi ích nêu trên, đối với ngành Dầu khí Việt Nam, trong bối cảnh các dự án lớn, trọng điểm đang bị chậm tiến độ, việc triển khai Cá Voi Xanh sẽ là bước đột phá giúp thúc đẩy chuỗi các tổng công ty dịch vụ kỹ thuật giải tỏa khó khăn để bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Cụ thể, khi đi vào giai đoạn xây lắp, dự án sẽ thu hút dịch vụ từ các tổng công ty như PVE (tư vấn thiết kế), PVDrilling (dịch vụ khoan), DMC (dung dịch khoan), PTSC và PVC (thi công xây lắp), PVTrans (dịch vụ tàu vận tải biển), Petrosetco (dịch vụ tổng hợp). Trong quá trình thi công xây lắp hơn 3 năm, dự án sẽ thu hút khoảng 20.000 công ăn việc làm, trong đó nhân lực trong nước chiếm khoảng 15.000 nhân công. Dự án này khi đi vào thi công và vận hành thương mại sẽ là một dấu mốc để PVN thúc đẩy các dự án trọng điểm khác trong tương lai. NGUYỄN LÊ MINH Nguồn: nangluongvietnam.vn Chú thích: [1] Có 2 hạng mục tổng thầu, ngoài khơi là EPCIC gồm: thiết kế, mua sắm, gia công chế tạo, lắp đặt thiết bị và chảy thử vận hành; trên bờ là EPC gồm: thiết kế, mua sắm và thi công. [2] Trong bài có dùng một số thuật ngữ và thông tin chuyên ngành.
 • Khởi động dự án khí Cá Voi Xanh trong năm 2019
  Dự kiến dự án khí Cá Voi Xanh sẽ mang lại khoảng 60 tỉ USD và mỗi năm ngân sách Quảng Nam sẽ có thêm 1 tỉ USD, giải quyết việc làm cho 3.000-4.000 lao động trình độ cao. Đoàn công tác đi khảo sát thực tế tại địa điểm chuẩn bị triển khai dự án khí Cá Voi Xanh ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành - Ảnh: TTXVN Ngày 1-3, đoàn công tác do Phó trưởng Ban Kinh tế trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Trần Sỹ Thanh và Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương Phạm Việt Thanh dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam để triển khai dự án khí Cá Voi Xanh tại xã T am Quang, huyện Núi Thành, thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam. Theo đại diện lãnh đạo Ban Khai thác dầu khí - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, hiện nay, các đơn vị liên doanh đã hoàn tất thiết kế tổng thể, dự kiến khởi động dự án khí Cá Voi Xanh vào năm 2019 và theo kế hoạch, cuối năm 2023 sẽ đưa dòng khí đầu tiên vào bờ. Hiện các đơn vị đã hoàn tất khảo sát địa vật lý, khảo sát môi trường nền ngoài khơi tại vị trí dự kiến đặt giàn khoan và các vị trí đường ống dẫn khí đi qua; đang tiếp tục khảo sát trên bờ để lập quy hoạch, báo cáo đầu tư dự án. Dự án khí Cá Voi Xanh sẽ dựng một giàn xử lý trung tâm (ngoài khơi lô 118, thuộc bể Sông Hồng, cách Quảng Nam khoảng 90km) đấu nối hệ thống thu gom khí với 2 đường ống ngầm song song đưa khí và condensate (hỗn hợp hydrocarbon lỏng) về bờ. Quy trình và công nghệ tách khí và tạp chất sẽ được xử lý tại nhà máy ở Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam thay vì trên giàn. Khí sẽ được cung ứng cho bốn nhà máy điện với tổng công suất 3.000MW, nằm trong quy hoạch khí - điện miền Trung đã được phê duyệt. Khái toán ban đầu trong 25 năm của mỏ khí lớn nhất được phát hiện tại Việt Nam sẽ mang lại khoảng 60 tỉ USD và mỗi năm ngân sách Quảng Nam sẽ có thêm 1 tỉ USD, giải quyết việc làm cho 3.000-4.000 lao động trình độ cao. Ông Huỳnh Khánh Toàn - trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, cho biết Quảng Nam đã quy hoạch 1.000 ha đất (160 ha cho Exxon Mobil, 200 ha cho nhà máy điện khí…). Tỉnh điều chỉnh quy hoạch, hình thành các khu công nghiệp tập trung (khoảng 3.000 ha). Khi nhà đầu tư công bố quy hoạch, khởi động dự án, tỉnh sẽ giải tỏa và giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đang tiến hành quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng để tái định cư cho người dân trong vùng dự án. Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Trần Sỹ Thanh đánh giá cao sự quyết liệt của chính quyền địa phương trong công tác quy hoạch giải phóng mặt bằng, đảm bảo thuận lợi cho Tập đoàn triển khai dự án được sớm nhất. Theo Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đây là dự án lớn, có quy mô hiện đại có sự ảnh hưởng lớn đến kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng… Các đơn vị liên quan đến dự án cần tập trung đảm bảo đúng tiến độ đề ra để hoàn thành dự án phát triển kinh tế xã hội vùng Trung Nam bộ. Làm việc với đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường nhấn mạnh đây là dự án số một được triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Theo đó, một số vấn đề liên quan đến người dân, đất quốc phòng, tỉnh sẽ tập trung giải quyết trong thời gian sớm nhất. Đối với những vấn đề liên quan đến thủ tục, liên doanh các nhà thầu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cần triển khai sớm để thuận lợi cho dự án. Chính quyền địa phương cùng Tập đoàn cần có những phương án cụ thể nguồn nhân lực, cũng như xây dựng khu đô thị… Trước đó, đoàn công tác đã đi khảo sát thực địa dự án khí Cá Voi Xanh và trao tặng 15 tỉ đồng cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. TTXVN
 • Mất danh xưng “tỷ phú USD”, ông Trần Đình Long vừa nhận tin quan trọng
  [Dân trí] Giá cổ phiếu sụt giảm mạnh so với năm ngoái khiến Chủ tịch Hoà Phát – ông Trần Đình Long mất danh xưng “tỷ phú USD”. Song, thông tin doanh nghiệp này vừa được chấp thuận nhận chìm 15,39 triệu m3 chất nạo vét khu vực cảng, luồng tàu ra vao cảng, khu bến cảng thuộc Dự án đầu tư Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất xem ra còn quan trọng hơn. Ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hoà Phát Tình trạng giằng co tiếp diễn trong sáng nay (27/2) sau khi thị trường vừa ghi nhận điều chỉnh vào phiên hôm qua. VN-Index dù vậy vẫn đạt được mức hồi phục 2,94 điểm tương ứng 0,3% lên 990 điểm và HNX-Index tăng 0,18 điểm tương ứng 0,17% lên 107,84 điểm. Thanh khoản thị trường vẫn tốt và là yếu tố hỗ trợ đáng kể cho thị trường trong sáng nay. Có tổng cộng 127,32 triệu cổ phiếu được giao dịch trên HSX tương ứng 2.584,35 tỷ đồng và 24,2 triệu cổ phiếu giao dịch trên HNX tương ứng 257,41 tỷ đồng. Phiên sáng nay, sự trở lại của nhóm cổ phiếu VIC, VHM, VRE đã đóng góp đáng kể giúp chỉ số hồi phục. Bên cạnh đó, chỉ số cũng nhận được sự hỗ trợ từ BVH, PNJ, MWG, POW, GAS… Theo diễn biến chung, cổ phiếu HPG của Hoà Phát cũng hồi phục trở lại. Thời gian gần đây, diễn biến của HPG khá tốt với mức tăng hơn 16% trong vòng 1 tháng qua. Tuy vậy, mức giá hiện tại của HPG vẫn đang thấp hơn gần 25% so với 1 năm trước. Đây cũng là lý do khiến ông Trần Đình Long – Chủ tịch Hoà Phát đánh mất danh xưng “tỷ phú USD” do tài sản sụt xuống dưới ngưỡng 1 tỷ USD. Một thông tin đáng chú ý với nhà đầu tư và cổ đông HPG đó là mới đây Bộ Tài nguyên Môi trường đã chính thức cấp giấy phép cho phép Công ty CP Thép Hoà Phát Dung Quất được nhận chìm 15,39 triệu m 3 chất nạo vét khu vực cảng, luồng tàu ra vao cảng, khu bến cảng thuộc Dự án đầu tư Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất. Việc nhận chìm chia làm 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn khoảng 7,7 triệu m3. Thành phần của chất nhận chìm là cát chiếm khoảng 86,4%, bùn sét chiếm khoảng 13,6%, không chứa chất phóng xạ, chất độc, chất thải vượt quy chuẩn môi trường. Khu vực nhận chìm được ấn định tại vùng biển Dung Quất, Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, có diện tích 180 ha có độ sâu từ 51 – 55m. Hòa Phát sẽ sử dụng tàu hút bụng xả đáy tự hành loại 7.000 m3 đến 35.000 m3 nhận chìm theo hình thức xả đáy. Việc nhận chìm sẽ diễn ra từ tháng 3/2019 đến tháng 5/2020 (15 tháng). Với ông Trần Đình Long, thông tin này có lẽ còn có ý nghĩa hơn so với việc cân đo đong đếm có khối tài sản khổng lồ cả chục nghìn tỷ đồng chính xác được định giá bao nhiêu. Bởi chắc chắn, nếu giá cổ phiếu tăng thì giá trị tài sản “vua thép” cũng tăng. Về phiên điều chỉnh hôm qua, Công ty chứng khoán VCBS cho cho rằng, sau chuỗi phiên tăng điểm liên tiếp, thị trường phải đối diện với áp lực điều chỉnh giảm cũng là điều dễ hiểu. Theo VCBS, trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên đang diễn ra tại Việt Nam, nhà đầu tư sẽ có xu hướng bảo vệ thành quả và chờ đợi thêm những diễn biến mới về tình hình kinh tế vĩ mô trong nước cũng như tin tức cập nhật trên thị trường tài chính quốc tế. Với diễn biến như vậy, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư có thể tận dụng những phiên điều chỉnh giảm của thị trường chung để tích lũy dần những cổ phiếu thuộc nhóm vốn hóa trung bình vẫn chưa tăng giá mạnh trong giai đoạn vừa rồi và có tiềm năng tăng trưởng tốt trong năm 2019. Mai Chi (Theo Dantri)
 • Triển vọng mới ở Dung Quất
  (Báo Quảng Ngãi) - Là khu kinh tế (KKT) ven biển được thành lập đầu tiên của cả nước, đến nay KKT Dung Quất đã khẳng định vị thế, tầm quan trọng của mình trong hành trình phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ngãi và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Bên cạnh những dự án (DA) lớn đã và đang đầu tư, điểm nhấn nổi bật trong hoạt động thu hút đầu tư vào Dung Quất thời gian gần đây là các DA phụ trợ cho Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất, Doosan Vina và các DA du lịch, nghỉ dưỡng, đô thị của Tập đoàn FLC... Sôi động những dự án mới Đến KKT Dung Quất một ngày cuối năm, tôi chứng kiến một khung cảnh hết sức sôi động. Phía các cảng biển, hoạt động xuất – nhập hàng hoá của các doanh nghiệp diễn ra khá nhộn nhịp, khẩn trương. Còn trên “đại công trường” Hoà Phát Dung Quất, tiến độ thi công đang vào giai đoạn nước rút. Số lượng công nhân, kỹ sư của Hòa Phát và các nhà thầu trên công trường vào lúc cao điểm lên tới 13.000 người. Tập đoàn Hòa Phát sẽ ưu tiên đưa hạng mục nhà máy cán thép dài vào vận hành trước và dây chuyền cán thép thứ 2 dự kiến sẽ được hoàn thành, đi vào sản xuất cuối năm 2019. Hòa Phát cũng đang xây dựng hệ thống cảng biển nước sâu chuyên dùng, cho phép tàu trọng tải từ 150.000 - 200.000 DWT cập cảng, để vận chuyển nguyên vật liệu đầu vào và xuất sản phẩm đi các thị trường trong và ngoài nước. "Đại công trường" Khu liên hợp sản xuất gang thép Hoà Phát Dung Quất nhìn từ trên cao. Ảnh: Phạm Danh Theo nhiều chuyên gia kinh tế, DA Khu liên hợp sản xuất gang thép Hoà Phát Dung Quất được ví như một “nhạc trưởng” mới trong “bản đồng ca” thu hút các DA đầu tư vào KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi. Dự án này không chỉ giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, đóng góp lớn vào nguồn thu của tỉnh, giúp nâng cao tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, mà còn kéo theo các doanh nghiệp phụ trợ đầu tư vào KKT Dung Quất, góp phần sớm đưa Quảng Ngãi trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Tiếp sau DA Hoà Phát Dung Quất, KKT Dung Quất đã “đón” DA Nhà máy tách và hóa lỏng khí công nghiệp của Công ty TNHH Khí công nghiệp Messer Hải Phòng, với tổng vốn đầu tư 90 triệu USD, dự kiến vào đầu quý II/2019, DA sẽ đi vào hoạt động. Cùng với đó là nhiều DA phụ trợ cho Khu liên hợp như: DA Cấp nước thô cho Khu liên hợp (11,7 triệu USD), quy mô 100.000m³ ngày/đêm; Nhà máy chế tạo thiết bị phụ trợ và bãi đỗ phương tiện vận tải cho Khu liên hợp (5,29 triệu USD); Nhà máy sản xuất hợp kim sắt Hòa Phát Dung Quất (132,3 triệu USD) và Nhà máy sản xuất các sản phẩm sau thép (thép dự ứng lực), vốn đầu tư 72,54 triệu USD. Nằm trong quy hoạch KKT Dung Quất mở rộng, DA KCN VSIP Quảng Ngãi cũng đang là một điểm nhấn trong hoạt động thu hút đầu tư vào Quảng Ngãi. Đến nay, VSIP Quảng Ngãi đã thu hút 22 nhà đầu tư có vốn trực tiếp nước ngoài đến từ Mỹ, Philippines, Hồng Kông, Nhật Bản và một số nước Đông Nam Á, với tổng vốn đầu tư 723,6 triệu USD. Ước tính sẽ có 35.000 việc làm khi 22 nhà đầu tư đi vào hoạt động. Riêng Doosan Vina, thời gian qua tiếp tục khẳng định là “thỏi nam châm” thu hút đầu tư vào KKT Dung Quất. Tháng 6.2018, có 6 nhà đầu tư Hàn Quốc phụ trợ cho Doosan Vina được Ban Quản lý cấp giấy chứng nhận đầu tư (tổng vốn đầu tư hơn 11 triệu USD), hiện đã động thổ vào tháng 8.2018 và đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để triển khai xây dựng. Điều gì làm hấp dẫn các nhà đầu tư? Trong chuyến khảo sát, nghiên cứu đầu tư tại KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (tháng 3.2018), ông Sato Tadashi – Tổng giám đốc Công ty TNHH Fujikura Automotive Châu Á (Tập đoàn Fujikura - Nhật Bản) cho biết: “Ngoài các lợi thế như quỹ đất sạch, cảng biển nước sâu, cơ sở hạ tầng đồng bộ... thì nguồn nhân lực dồi dào chính là một yếu tố quan trọng để chúng tôi chọn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, để nghiên cứu đầu tư”. Trưởng BQL KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Nguyễn Minh Tài (đứng đầu bên phải) tham quan dây chuyền sản xuất của Nhà máy South Sea Leather Dung Quất 1. Ảnh: Phạm Danh Cùng với cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư thuận lợi, KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đang sở hữu những lợi thế riêng, hấp dẫn các nhà đầu tư, mà không phải tỉnh, thành phố nào cũng có được. Đó là hệ thống cảng biển nước sâu - cửa ngõ quan trọng cho xuất nhập khẩu hàng hóa trong nước và quốc tế. Tại đây đã đưa vào vận hành các bến cảng chuyên dụng gắn với các nhà máy công nghiệp nặng và các cảng tổng hợp, đáp ứng tàu có trọng tải từ 50.000DWT- 100.000DWT. Hiện Tập đoàn Hòa Phát đang xây dựng hệ thống cảng biển nước sâu chuyên dùng, cho phép tàu trọng tải từ 150.000 - 200.000DWT. Ngoài ra, một số nhà đầu tư đang khảo sát, lập DA đầu tư hệ thống cảng tổng hợp – cảng container quy mô lớn tại KKT Dung Quất. Bên cạnh đó, lợi thế về quỹ đất phát triển công nghiệp tương đối rộng và cơ sở hạ tầng ở KKT Dung Quất và các KCN tỉnh đã và đang được đầu tư hoàn thiện cũng là điểm hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nơi đây còn sở hữu những tiềm năng, lợi thế lớn để phát triển du lịch, dịch vụ. Bằng chứng là năm 2018, KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi “đón” được nhiều DA thuộc lĩnh vực du lịch – thương mại và dịch vụ. Điểm nhấn chính là các DA của Tập đoàn FLC đầu tư tại Khu đô thị Vạn Tường, với tổng vốn đăng ký đầu tư 12.470 tỷ đồng... Thời gian qua, để đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, tỉnh Quảng Ngãi và Ban Quản lý đã không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng cả về nội dung lẫn hình thức, cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục đầu tư. Đội ngũ CB, CCVC Ban Quản lý luôn xác định “nhà đầu tư, doanh nghiệp là đối tượng phục vụ”; luôn đồng hành, tích cực hỗ trợ nhà đầu tư trước, trong và sau khi cấp phép đầu tư. THẢO VINH
 • Trung Quốc đổ hàng tỷ đô vào nhiệt điện than ở Việt Nam
  Đổ 35,9 tỷ USD đầu tư nhiệt điện than cho 27 quốc gia Nhiệt điện than khiến các nước nhập khẩu mắc kẹt vào thời điểm không chắc chắn về giá điện khi giá than bất ổn Trong khi các tổ chức tài chính trên thế giới đang dần rút khỏi nhiệt điện than để hạn chế rủi ro tài sản bị mắc kẹt thì đất nước đi đầu trong lĩnh vực phát triển năng lượng tái tạo là Trung Quốc đang tài trợ cho hơn 1/4 các nhà máy nhiệt điện than hiện đang được phát triển bên ngoài nước này, theo một báo cáo mới công bố của Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính (IEEFA) có trụ sở tại Mỹ. Báo cáo “Trung Quốc ở ngã tư đường: Hỗ trợ liên tục cho điện than làm suy yếu vai trò lãnh đạo năng lượng sạch của Trung Quốc” đã xem xét việc tài trợ của Trung Quốc cho các dự án đầu tư nhà máy nhiệt điện than nhập khẩu ở 27 quốc gia, trong khi vượt qua Mỹ và Đức để trở thành nhà xuất khẩu một số hàng hoá và dịch vụ thân thiện với môi trường. Báo cáo của IEEFA cho thấy các tổ chức tài chính Trung Quốc, cả tổ chức tài chính phát triển và các ngân hàng do nhà nước kiểm soát, đã cam kết hoặc đề xuất tài trợ cho hơn 1/4, tương đương 102 gigawatt (GW) trong 399GW công suất nhiệt điện than hiện đang được phát triển bên ngoài Trung Quốc tính đến tháng 7/2018. Cụ thể, các khoản tài trợ của Trung Quốc bao gồm cả đầu tư vào các mỏ than xuất khẩu, nhà máy nhiệt điện than và cơ sở hạ tầng đường sắt và cảng liên quan. Trong đó, 21,3 tỷ USD đã được Trung Quốc cam kết tài trợ để phát triển hơn 30 GW công suất nhiệt điện than tại 12 quốc gia; 14,6 tỷ USD được đề xuất tài trợ cho xây dựng hơn 71 GW ở 24 quốc gia, nâng tổng giá trị tài trợ lên đến 35,9 tỷ USD để phát triển 102 GW công suất nhiệt điện than ở 27 quốc gia. Đáng nói, Bangladesh nhận được cam kết tài trợ nhiều nhất từ Trung Quốc với tổng trị giá hơn 7 tỷ USD để phát triển 14GW công suất nhiệt điện than, tiếp theo là Việt Nam, Nam Phi, Pakistan và Indonesia. Theo bà Nguỵ Thị Khanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID), Việt Nam đang ở một thời điểm quan trọng trong quỹ đạo tăng trưởng của đất nước. “Nếu chúng ta chọn con đường phát triển nhiệt điện than, tình trạng ô nhiễm không khí độc hại vốn đã bao trùm các thành phố sẽ trở nên tồi tệ hơn, buộc chúng ta phải sống như những công dân hạng hai trong nhiều thập kỷ tới. Đầu tư của Trung Quốc có tiềm năng định hình Đông Nam Á, nhưng khi làm như vậy, họ phải đầu tư vào năng lượng tái tạo sạch, không tạo gánh nặng cho chúng ta bằng than bẩn”, bà Khanh nói. Nhận tài trợ, cẩn thận dính bẫy nợ Việc tiếp tục tài trợ cho điện than trên khắp châu Á làm suy yếu vai trò đi đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng sạch. Bên cạnh đó, đồng tác giả báo cáo, bà Melissa Brown, Chuyên gia Tư vấn tài chính năng lượng của IEEFA cho biết, việc tài trợ cho các dự án nhà máy điện than khiến Trung Quốc và 27 quốc gia phụ thuộc vào tài trợ của Trung Quốc ngày càng phải đối mặt với kết quả kinh tế tồi tệ khi toàn thế giới đang rời xa điện than. “Logic lỗi thời về thiết kế hệ thống điện của Trung Quốc vẫn tiếp tục chi phối thói quen tài trợ ra nước ngoài của nước này. Các tổ chức tài chính hàng đầu của Trung Quốc cũng tụt hậu so với các đồng nghiệp toàn cầu trong việc chính thức hạn chế đầu tư vào các nhà máy điện than trên thị trường quốc tế, khiến nhiều nước gặp rủi ro tài sản mắc kẹt khi đấu tranh để thích nghi với việc điện than trở nên lỗi thời”, đồng tác giả Christine Shearer nhận định. Báo cáo còn cho thấy hầu hết tài trợ cho nhiệt điện than bên ngoài Trung Quốc đang được cung cấp bởi các ngân hàng quốc Trung Quốc hỗ trợ các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc xây dựng các nhà máy với lực lượng lao động chủ yếu là người Trung Quốc. Ngoài ra, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng, một phần lớn các dự án điện than của Trung Quốc đã được lên kế hoạch chưa đạt được thoả thuận tài chính cuối cùng ở một số quốc gia, nhiều khả năng các thỏa thuận đó có thể không được thực hiện hoặc bị hủy bỏ. Hồng Vân Theohttps://dantri.com.vn
 • Nghịch lý Đà Nẵng, Quảng Nam ngập nặng nhưng thủy điện khô cạn
  [news.zing.vn] Trong khi hạ du Đà Nẵng, Quảng Nam ngập nặng sau nhiều trận mưa lớn thì các thủy điện phía thượng nguồn lại khô cạn, gần mực nước chết. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Đà Nẵng - Quảng Nam có mưa rất to, nhiều nơi xảy ra ngập sâu. Tuy nhiên, các thủy điện phía thượng nguồn lưu vực sông Vu Gia, Thu Bồn... lại đang thiếu nước trầm trọng. Tại Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam), mực nước hồ đang xuống thấp nhất trong cùng kỳ 45 năm qua. Mực nước hồ hiện tại vào khoảng 150 m, cao hơn mực nước chết khoảng 9,7 m. Lãnh đạo nhà máy cho biết thời gian này hàng năm là vào mùa lũ, thủy điện thường tích nước cho cả năm sau. Tuy nhiên năm nay, Thủy điện Sông Tranh 2 đang thiếu khoảng 418 triệu m3 nước (so với dung tích đầy hồ). Trong tháng 12, lượng nước về hồ chỉ khoảng 71 m3/s, thấp lịch sử. Đặc biệt, khi hạ du mưa to, lượng nước về hồ cũng không được cải thiện. Tình cảnh thiếu nước còn nghiêm trọng hơn tại Nhà máy thủy điện A Vương (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam). Nhà máy thủy điện lớn nhất Quảng Nam chứng kiến mực nước ngày 10/12 là 341,14 m, chỉ cao hơn mực nước chết một chút (340 m). Khi Đà Nẵng, Quảng Nam có mưa rất to, khu vực này chỉ có mưa nhỏ. Lượng nước về hồ chỉ khoảng 11,3 m3/s, trong khi trung bình hàng năm dịp này là 80-100 m3/s. Số liệu lượng nước về hồ được tính toán hàng giờ bằng thiết bị sóng âm hiện đại. Theo tính toán, hiện tại lượng mưa từ đầu năm trên lưu vực đạt 1.478 mm, trong khi trung bình hàng năm là 2.400-2.600 mm. Chỉ cao hơn mực nước chết trên 1 m, Thủy điện A Vương hoàn toàn ngừng phát điện để tích nước phục vụ cho nhiệm vụ phát điện, tưới tiêu năm tới. Nhiều khu vực ven hồ nhanh chóng để lộ ra các khoảng đất do nước rút sâu so với mọi năm. Ông Ngô Xuân Thế, Phó giám đốc Công ty cổ phần thủy điện A Vương, cho rằng rất khó để hồ nước tích đủ mực 375,5 m theo trung bình hàng năm. Do đó, nhà máy đang chào giá 5.700 đồng/kWh để hạn chế bị điều động điện, phục vụ cho tích nước. Tại Nhà máy thủy điện Sông Bung 4 (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam), gần như không có mưa trong những ngày Đà Nẵng và Quảng Nam mưa to và ngập nặng. Lượng nước ở hồ chỉ đạt khoảng 13,2% so với dung tích thiết kế và thiếu hụt 168 triệu m3 nước. Theo ông Nguyễn Sơn, Phó giám đốc Công ty Thủy điện Sông Bung 4, rất nhiều hồ khu vực Miền Trung, Tây Nguyên gặp vấn đề thiếu nước nghiêm trọng vào mùa khô năm nay. Có thể kể đến các hồ như Đắk Mi, Yaly... Ông Đinh Quang Tri, Phó tổng giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), cho biết tình trạng thiếu nước nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến việc cung cấp điện năm tới. EVN ước tính sẽ hụt khoảng 3,8 tỷ kWh sản lượng thủy điện. Nguồn điện thay thế là nhiệt điện than, khi cần có thể phải huy động cả nhiệt điện chạy dầu. Vị trí một số nhà máy thủy điện tại khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng. Theo ông Nguyễn Văn Thạch, Ban An toàn, Tập đoàn điện lực Việt Nam, đới gió đông kết hợp với không khí lạnh gây mưa lớn cho ven biển từ Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Mưa lớn gây ngập lụt và cung cấp lượng nước lớn cho các hồ thủy lợi ở hạ du. Một số hồ phải xả lũ để đảm bảo an toàn do đập yếu. Tuy nhiên, tại các thủy điện thượng nguồn Vu Gia - Thu Bồn lại có lượng mưa nhỏ. Đới gió đông gây mưa cho vùng duyên hải đã không thể tiếp tục lên cao ở khu vực phía tây và gây mưa. Do đó các hồ thủy điện gần như không có thêm nhiều nước từ đợt mưa lớn này. Hiếu Công
Kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên 2019
Vui lòng tải xuống tại đây: 1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 1.-BB-HC-2019-(1) 2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 NQ-HC-2019
 • Tài liệu phục vụ họp Đại Hội Cổ Đông năm 2019
  Vui lòng tải xuống tài liệu tại đây: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 54-2019-BC-S5-KHCL-(2) 2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 BC-HDQT-2018-(1) 3. Báo cáo của BKS tại ĐHCĐ thường niên năm 2019 01-BC-S5-BKS 4. Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 04-S5-HQT 5. Tờ trình v/v chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018 và Phương án chi trả tiền lương , thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2019 03-S5-HQT 6. Tờ trình thông qua BCTC năm 2018 đã kiểm toán 05-S5-HQT 7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2019 08-S5-BKS 8. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 TB-mi-hp-HC 9. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (dự thảo) 2019-04-19-08-03-50-01 10. Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 2019-04-19-08-04-43-01 11. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (dự thảo) 2019-04-19-08-04-12-01 12. Văn bản giới thiệu Thành viên HĐQT của Tổng công ty Sông Đà 66TCT-HDQT-(-66-67-)-18042019
 • Báo cáo thường niên năm 2018
  Vui lòng xem tại đây: Bao-cao-thuong-nien-2018
 • Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019
  Vui lòng xem tại đây: 1.Thong-bao-moi-hop-HC-2019 2.Chuong-trinh-HC-2019 3.Giay-xac-nhan-tham-du-HC-2019 4.Giay-uy-quyen-tham-du-HC-2019
 • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Sông Đà 5
  Vui lòng tải tại đây: BCTC-31.12.2018
 • Thông báo gia hạn Thời gian công bố BCTC của Sông Đà 5 từ Ủy ban chứng khoán nhà nước
Hợp tác phát triển

Chúng tôi luôn luôn ý thức rằng hợp tác của các bạn góp phần tạo nên thành công của chúng tôi

Liên lạc với chúng tôi

(+84-24) 222 555 86

Báo Cáo Tài Chính

21/08/2018

Đối tác khách hàng