Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Annual report

business-lawyer-glenroy

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và giải trình chênh lệch

Vui lòng xem tại đây:  CBTT--BC-6-tháng-2021-SIGN   Giải trình chênh lệch lợi nhuận:  GTCL-Sign  
Báo cáo tài chính quý II năm 2021 và giải trình chênh lệch
28/07/2021
Vui lòng tải tài liệu tại đây  BCTC-QII.2021-SIGN  
Báo cáo thường niên năm 2020
15/04/2021
Vui lòng xem chi tiết tại đây
Báo cáo quản trị năm 2020
29/01/2021
Vui lòng xem chi tiết tại đây
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020
21/07/2021
Vui long xem tài liệu tại đây  Báo-cáo-qun-tr-bán-niên-2020-sign