Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Shareholder annual general meeting

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2015
19/09/2018
Công ty cổ phần Sông Đà 5 thông báo tài liệu họp đại hội đồng cổ đông năm 2015 1. Báo cáo hội...
Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
19/09/2018
1. Chương trình đại hội: XEM TẠI ĐÂY 2. Ủy quyền:  XEM TẠI ĐÂY 3. Phiếu biểu quyết:  XEM TẠI ĐÂY
Tạm hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Sông Đà 5 năm 2013
19/09/2018
Công ty Cổ phần Sông Đà 5 thông báo về việc: Tạm hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Sông...