Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean
business-lawyer-glenroy

Tài liệu phục vụ họp Đại Hội Cổ Đông năm 2019

10/04/2019
Vui lòng tải xuống tài liệu tại đây: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 54-2019-BC-S5-KHCL 2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018...
Báo cáo thường niên năm 2018
09/04/2019
Vui lòng xem tại đây: Bao-cao-thuong-nien-2018
Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019
09/04/2019
Vui lòng xem tại đây: 1.Thong-bao-moi-hop-HC-2019 2.Chuong-trinh-HC-2019 3.Giay-xac-nhan-tham-du-HC-2019 4.Giay-uy-quyen-tham-du-HC-2019
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Sông Đà 5
22/03/2019
Vui lòng tải tại đây: BCTC-31.12.2018
Song Da 5 actively participated in Youth Month 2019 and Youth Football League 2019 of Song Da Corporation
22/03/2019
The ceremony of Youth Month 2019 and Youth Football League of Song Da Corporation 2019 were launched in the afternoon of 12 th March 2019 in Hanoi. At the ceremony, On behalf of Song Da...