Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean
business-lawyer-glenroy

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019

23/07/2019
Vui lòng tải file đính kèm tại đây. Bao-cao-quan-tri-công-ty--2019
Minutes and Resolution of Annual Member Council Meeting 2019
27/05/2019
Vui lòng tải xuống tại đây: 1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 1.-BB-HC-2019 2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019...
Notice of Used Equipment and Tool Liquidation at Hoa Phat Steel Complex
27/05/2019
Please download in this link: Thông-bao-thanh-ly-CCDC-D-an-Hoa-Phat
Documents of Annual Member Council Meeting 2019
27/05/2019
Vui lòng tải xuống tài liệu tại đây: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 54-2019-BC-S5-KHCL 2. Báo cáo kết quả hoạt...
Công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính
29/08/2019
Vui lòng xem quyết định tại đây: QD-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue