Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Financial report

business-lawyer-glenroy

Công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2022

Vui lòng xem chi tiết tại đây
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và giải trình chênh lệch
25/10/2021
Vui lòng xem tại đây:  CBTT--BC-6-tháng-2021-SIGN   Giải trình chênh lệch lợi nhuận:  GTCL-Sign  
Báo cáo tài chính quý II năm 2021 và giải trình chênh lệch
25/10/2021
Vui lòng tải tài liệu tại đây  BCTC-QII.2021-SIGN