Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Công ty Cổ phần Sông Đà 5

Sông Đà 5 ký kết Thỏa thuận Hợp tác toàn diện với Sông Đà 10
Là những thành viên thuộc Tổng công ty Sông Đà, Sông Đà 5 và Sông Đà 10 đã có truyền thống hợp tác tốt đẹp, trong những năm qua hai đơn vị đã hợp tác triển khai thi công tại nhiều dự án trọng điểm quốc gia. Việc kỹ kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện sẽ tạo cơ hội làm gia tăng giá trị doanh nghiệp cho mỗi bên, phát huy khả năng, thế mạnh, tạo nên sức mạnh tổng hợp, nâng tầm doanh nghiệp và tạo dựng vị thế mới cho mỗi bên trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng trong và ngoài nước. Tham dự buổi lễ, có sự có mặt của ông Hồ Văn Dũng – Phó bí thư phụ trách đảng bộ,  Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Sông Đà và các cán bộ lãnh đạo Tổng công ty Sông Đà. Về phía hai đơn vị: Công ty cổ phần Sông Đà 5 có sự tham gia của Trần Anh Đức – Chủ tịch HĐQT, ông Trần Hữu Hùng – Tổng giám đốc Công ty; Công ty cổ phần Sông Đà 10 có sự tham gia của ông Trần Tuấn Linh - Chủ tịch HĐQT, ông Trần Văn Tấn – Tổng giám đốc Công ty; cùng toàn thể các các bộ, lãnh đạo của hai đơn vị . Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ hợp tác trong việc phát triển thị trường, cụ thể hai bên sẽ cùng nghiên cứu để xúc tiến các hoạt động tiếp thị đấu thầu tìm kiếm việc làm phát triển thị trường trong các lĩnh vực thủy điện, thủy lợi, nhiệt điện, công nghiệp, hạ tầng và các dự án phù hợp khác trong và ngoài nước thông qua hình thức liên danh hoặc thầu phụ.  Ngoài ra, hai bên hợp tác trong lĩnh vực thi công xây lắp công trình,  hợp tác trong lĩnh vực đầu tư các dự án và hợp tác trong công tác quản lý... Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Anh Đức – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 5 đã khẳng định:  Công ty cổ phần Sông Đà 10 và Công ty cổ phần Sông Đà 5 là những đơn vị đầu đàn của Tổng công ty Sông Đà hai bên hướng tới việc hợp tác lâu dài tại nhiều dự án trên nhiều lĩnh vực, ở cả trong và ngoài nước. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Sông Đà 5 & Sông Đà 10 là một bước phát triển tất yếu, phù hợp với định hướng phát triển chung của hai đơn vị, sự song hành và bổ sung năng lực cho nhau của hai đơn vị sẽ tạo nên một tổ hợp nhà thầu mạnh, đủ sức cạnh tranh cho các công trình lớn. Đồng thời, phát biểu tại buổi lễ , ông Trần Hữu Hùng – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 5 và ông Trần Văn Tấn – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 10  cam kết sẽ thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung đã ký kết, đảm bảo lợi ích; Duy trì và phát triển quan hệ tốt đẹp giữa hai công ty, đóng góp chung vào sự phát triển của Tổng công ty Sông Đà.  Thay mặt cho Tổng công ty Sông Đà, ông Hồ Văn Dũng – Chủ tịch Tổng công ty đã khẳng định Sông Đà 5 và Sông Đà 10 là hai đơn vị mạnh  của Tổng công ty và bày tỏ niềm phấn khởi khi được có mặt tại buổi lễ kỹ kết, chứng kiến mối quan hệ hợp tác bền chặt và sự phát triển của hai đơn vị. Tổng công ty Sông Đà sẽ tạo điều kiện tối đa và phối kết hợp với hai đơn vị hiện thực hóa các nội dung hợp tác trong Thỏa thuận hợp tác toàn diện này. Buổi lễ kỹ kết đã diễn ra trang trọng và tốt đẹp. Với mối quan hệ hợp tác lâu dài và hiệu quả của hai đơn vị và sự thành công của buổi lễ ký kết hứa hẹn sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh của hai bên, đồng thời tối đa hóa giá trị doanh nghiệp. Nguồn: Sông Đà 5
 • Signing Ceremony for Civil Contract - Nam E-Moun Hydropower Project in Lao PDR
  On 28 th December 2018, at Lao Plaza Hotel, Vientiane Capital, Lao PDR, the Signing ceremony for Nam Emoun HPP Civil Work Contract was held by the Employer, Chaleun Sekong Energy Co., Ltd (“CSE”) and General Contractor, Song Da 5 Joint Stock Company (“Song Da 5).   At the ceremony, it has the attendance of Mr. Khammany Inthirath, Minister of Energy and Mines, Lao PDR, Mr. Sonsay Sithphaxay - Governer Bank of Lao PDR; For Embassy of Vietnam in Lao PDR, the attendance of Ambassador Mr. Nguyen Ba Hung; In addition, the attendance of Representatives from local authorities Mr. Khampery Bouddavieng, Chief of Governor of Sekong Province, Mr. Kongkeo Xaysongkkham, Chief of Governor of Bolikhamxay Province, Lao PDR and other guests; The Representative of the Employer, Chaleun Sekong Energy Co., Ltd, Mr. Chanthanome Phommany – Chairman and Mr., Litsamy Latsavong – General Director. For Song Da Corporation, the attendance of Mr. Ho Van Dung – Chairman, the reprentatives of General contractor, Song Da 5 Joint Stock Company, the attendances of Mr. Tran Anh Duc – Chairman, Mr. Tran Huu Hung – General Director and other senior officers of the Employer and General Contractor.   Nam Emoun hydropower project is located in Nam E-moun and Hoyay Het rivers, in Sekong province, Lao PDR. The installed capacity of project is 129 MW with the average annual energy generation of 427,4 GWh. The project consists of main structures: Diversion Dam, Main Dam, and Waterway with the tunnel length of around 20 km, Powerhouse, Switchyard, etc. The total value of contract is over USD 124 million with the construction schedule of 3 years (2019-2021). Nam Emoun is evaluated as one of projects of the social and economic importance with the aim of developing one clean, renewable project that is friendly with the environment and contributes to the poverty reduction for local people. The general layout plan of project Speaking at the ceremony, Mr. Tran Anh Duc- Chairman of Song Da 5 Joint Stock Company, the representatives of General contractor expressed the sincere gratitude to the Government, Ministry of Energy and Mine and the authorities of Laos PDR, the leaders of employer and Song Da Corporation for their sponsorship and support to Song Da 5 in the duration of implementing the Memorandum of Understanding on the investment cooperation and construction of Hydropower projects in Laos and the power transmission and purchasing to Vietnam between CSE and Song Da 5 signed on 5 th February 2018 and he also expressed his honor and pride of being trusted and awarded the civil work contract of Nam Emoun HPP by the employer. Thereby, Song Da 5 is aware that the successful construction and ensuring the benefits of Employers are the contractor’s duties, the base to maintain and develop the good relationship between two companies; besides, it contributes to the preservation of the special, traditional friendship of Laos – Vietnam. Therefore, Song Da 5 commits to mobilize all resources to ensure the implementation of all commitments and complete the project on schedule, generate and connect to the power line transferring to every place of two territories, consolidate the symbol of unity, the solidarity tradition of two countries Laos – Vietnam. The signing ceremony of Nam E-Moun HPP is a typical important project which remarks a good development between two enterprises, contributes to the true relationship between governments and people of two countries Laos – Vietnam. Following the success of Nam Ngiep 1 Hydro Power project in Bolikhamxay – Lao PDR, with the outstanding construction experience and capability, Song Da 5 shall be confident and determine to implement the project successfully in accordance with the requirements of the project. On the other hand, the signing ceremony for Nam Emoun civil work contract becomes an evidence for restless efforts of Leaders and employees of Song Da 5 on the way of further development and also affirms the brand name Song Da 5 on the international market. Several photos of signing ceremony as below :
 • Song Da 5 has signed the Civil Works Contract for the Package No.26 – Song Cho 1 Reservoir Project
  On 18 th December 2018, at the headquarter of Board of Investment Management and Water Resource Construction No 7, Nha Trang City, Khanh Hoa province, the contract signing ceremony of package No 26: Construction of Head work – Song Cho 1 Reservoir Project, Khanh Hoa Province was held by Board of Investment Management and Water Resource Construction No 7 and Consortium Song Da 5- Lung Lo – Co Khi 276. At the ceremony, it has the attendance of representative of Employer - Board of Investment Management and Water Resource construction No 7, Mr. Nguyen Dinh Thang – Director of the Board, For Consortium Song Da 5 – Lung Lo – Co Khi 276, the attendance of Mr. Nguyen Dac Diep – Deputy General Director of Song Da 5 Joint Stock Company, the head of Consortium and leaders of consortium’s members.   Song Cho 1 Reservoir project is owned by Board of Investment Management and Water Resource Construction No 7 directly under Ministry of Agriculture and rural Development. The project is located in EaKrong Trang Spring, the upstream of Cho River in Khanh Binh Commune, Khanh Vinh district, Khanh Hoa Province. Song Cho 1 Reservoir Head work is  Grade II construction work which includes Main Dam of concrete Gravity structure with the height of 59.1m, Spillway of 03 gates with QP 1% = 1565 m3/s and environmental Outlet, diversion culvert,  and supplementary Dam. Song Cho 1 Reservoir Project consists of 2 water intake with the total tunnel length of 6 km. The total excavation is 445,000m3; the total volume of opened and underground concrete is 120.000 m3. The contract value is over VND 530 billion with the construction schedule of 30 months.     The completion perspective of the work Speaking at the ceremony, Mr. Nguyen Dac Diep, Deputy General Director of Song Da 5 JSC, the head of consortium Song Da 5 – Lung Lo – Co khi 276 extended his gratitude to Board of Investment Management and Water Resource Construction No 7 for its trust and selection of the consortium as the construction contractor and commit to mobilize resources to ensure the construction on schedule, meet the requirements of quality and safety.   In the urgent atmosphere of the last days of 2018, the contract signing ceremony event for the construction of Song Cho 1 Project has brought pleasure to all employers of Song Da 5, created more motivation for workers to contribute to the development of Song Da 5. After signing the contract, Song Da 5 mobilizes the equipment and manpower resources to site to receive the layout plan, implement the project. Some photos of the contract signing ceremony as below:     Source: Song Da 5
 • Song Da 5 jointly held the conference of construction implementation and launched the competitive movement of executing Ban Lai Water Reservoir Project in Lang Son province
  On October 20 th 2018, with the consent of Water resource construction and Investment management Board No. 2 under the Ministry of Agriculture and Rural Development  and Department of Agriculture and Rural Development of Lang Son Province, Song Da 5 Joint Stock Company Joint Venture cooperated with the Employer to organize the construction implementation conference solemnly and launch the competitive movement to perform Ban Lai Water Reservoir Project (Stage 1) at Khuat Xa commune, Loc Binh district, Lang Son province..   The conference witnessed the attendance of Mr. Hoang Van Thang, Deputy Minister of Ministry of Agriculture and Rural Development, Leaders of Ministry,  the attendance of Mr. Hoang Van Nghiem- The standing assistant secretary cum the president of provincial People Committee in Lang Son Province and Leaders of province, Leaders of Departments, Divisions, People Committee of districts including Loc Binh district, Dinh Lap district, the attendance of Mr Tran Van Lang who is Director of Water resource construction and Investment management Board No. 2 on behalf of The Employer and other departments’ leaders along with the attendance of contractors’ representatives.     Ban Lai Water Reservoir Project (stage 1) is head structure work of Grade 2 which consists of RCC concrete Dam, Spillway with the flood discharge Qtk851 m3/s and the water intake dimension of 3,5 x 3,5 m2 of the total investment approximately VND 3000 billion. The target of project is flood reduction, water provision for industry and daily life. At estimate, the project will be completed in the beginning of 2021. On behalf of the general contractor, Mr. Tran Huu Hung – General Director of Song Da 5 Joint Stock Company spoke at the ceremony and presented his honor and pleasure to be received the belief of the Employer handing over the execution of main structure of the Head work- Ban Lai water reservoir project and he also extended his gratitude to the Leaders of Ministry of Agriculture and rural development, leaders of Lang Son province and Water resource construction and Investment management Board No. 2. Besides, he expressed his hope to be received the support and help from local authorities and people as well as the cooperation of the employer, designer, the engineer and contractors involving in the project. In addition, he also pledged to mobilize the resources to implement and ensure the project complying with the requests of progress, quality and labor sanitation.     Mr. Tran Huu Hung – General Director of Song Da 5 is speaking at the ceremony.   At the conference, Song Da 5 Joint Stock Company and the units of the Employer, the management board, Department of Agriculture and Rural Development of Lang Son province, People Committee of Districts: Loc Binh, Dinh Lap, and designers, and other contractors jointly signed the competitive commitment to implement the project.     Consequently, the leaders pressed the button to start the construction of Ban Lai Water Reservoir Project (Stage 1) in Lang Son province.     With the high determination, Song da 5 has set up the construction management Board of Ban Lai Water Reservoir Project and mobilized sufficient numbers of Engineers, workers, machineries to the site available for the work construction.     Ban Lai Water Reservoir Project is expected to be an important project to realize the dream of many generations as well as contribute to improving the life of local people. The commencement of the project has brought great pleasure for local people and authorities. Source: Song Da 5
 • Nam Ngiep 1 Hydropower Project – Song Da 5’s success in Roller Compacted Concrete (RCC) Main dam
  On 30 April 2018, RCC Main Dam of Nam Ngiep Hydropower Project was officially successfully completed by Song Da 5 JSC during 22 months with RCC work-done quantity of over 2,3 million m3.   Nam Ngiep 1 Hydropower plant is owned by Nam Ngiep 1 Power Company limited and Obayashi Corporation - Japan is the General contractor with its installed capacity of 290 MW and built on Nam Ngiep River in Bolikhamxay and Xaysomboun provinces. The average output gains about 1.546 GWh/year. The project which consists of the main power station of 272,8 MW and the re-regulation power station of 17.6 MW, its main Dam has been executed by RCC technology with its height of 167 m that is the highest RCC Dam in Laos and its Southeast Asia rigion up till now.   In 2014, based on its 25 years’ experience and capability in hydroelectric power plant construction, Song Da 5 is entrusted to award the contract of civil works of main permanent structures by the Main Contractor Obayashi Corporation. This is considered as the successful breakthrough of Song Da 5 that boosted Song Da 5 to the international market.   In June 2016, after successfully completed Main dam excavation work with total excavation volume of over 2 million m3 within 18 months, 2 months ahead of the construction schedule, Song Da 5 commenced to place RCC Main Dam. The total volume of RCC is over 2.3 million m3 and must be completed in less 2 years. This is the great challenges for Song Da 5 because the rainy season in Laos prolongs in 6 months, even it rains up to 20 days in a few months with the large rain. Song Da 5 had to study very carefully and proposed the most feasible methodology to ensure the quality of concrete, on the other hand, it still ensures the progress of block placement. The methodology is concrete slope placement called “slope layer” this technology has not been applied in Vietnam before.   In addition to the optimized replacement methodology to ensure the progress, Song Da 5 mobilized one of the greatest and most advanced system of RCC production of Liebherr with the capability of 720 m3/hour and one conveyor system designed by Japanese Nippon Conveyor which has the length of over 2.4 km, the velocity of 180m/minute and the capacity of 1030 tons/h and assigned in two both dam abutment to ensure the construction of all lines.   It can be said that Song Da has mastered the technology of RCC concrete from the installation of batching plant, conveyor to the production and replacement of RCC concrete. Therefore, the largest construction rate reaches near 200,000 m3/month in dry season and 120.000 m3/month in rainy season.   On April 29th, 2018, all 2,3 million m3 of RCC concrete at Main dam was completed in the record time of only 22 months that has been highly appreciated about the quality by The Great Dam Association and The Employer.   With the success of Nam Ngiep 1 Hydropower project, Song Da 5 proves its capability to reach further and compete with international contractors to achieve new success.   The following images of RCC Placement work in Nam Ngiep HPP:     Upstream RCC Main Dam – Nam Ngiep 1 HPP     Downstream RCC Main Dam – Nam Ngiep 1 HPP                                                            Batching Plant 720m3/h in Nam Ngiep 1 HPP     RCC placement on Dam face – Slope layer Methodology     Construction of Spillway & Penstock Le Tuyen Song Da 5
 • Song Da 5 – Success in BIM application in design and construction
  Application of Information Technology in construction industry is an inevitable trend at present and in the future. Many recent studies in use of Building Information Modelling – BIM in several international countries show that BIM is virtually a vital technology for the development of construction industry.   In 2014, Song Da 5’s leaders who having the strategic vision, kept pace with BIM application trend, were venturesome to apply BIM in project implementation activities. At that time, BIM is a new term and perception for Vietnam construction industry, therefore Song Da 5 is one of forerunners who strive to adopt BIM workflows for engineering and construction activities. This roots in its real essence of BIM which is a elite and advanced technology and definitely different from the traditional engineering and design work. The use of BIM in construction industry is an inevitable trend in the fourth industrial revolution (Industry 4.0), in which BIM will create comprehensive workflow, starting from design to preparation of construction methodology, quantity survey, cost estimation and construction activities on site.     The first project in which Song Da 5 applied BIM in actual project implementation on site is Nam Ngiep 1, an international project, executed by Obayashi Corporation – the Main Contractor. Song Da 5’s application was not only highly appreciated by the Employer and the Main Contractor but also was awarded the 1 st prize winner in Tekla Asia BIM Award 2016.     BIM of Nam Nghiep 1 Hydropower Project in Lao       1 st prize winner - Tekla Asia BIM Award 2016   Based on the success of Nam Ngiep 1, Song Da 5 has continued to apply BIM in engineering and design, construction, quantity and progress management in current projects which have been executing by Song Da 5 such as 18T Building, 32T Building– The Golden An Khanh Project, VNT 19 Paper & Pulp Mill Plant, Hoa Phat Steel Complex…     BIM for VNT 19 Paper & Pulp Mill Plant     BIM for Hoa Phat Steel Complex   With over 4 years of BIM adoption, Song Da 5 has succeeded in application BIM in design and construction activities in on-going projects that demonstrates the correct orientation and strategy of Song Da 5 toward his vision to become a professional Design & Build Contractor.   Le Tuyen (Compiling)
Nghịch lý Đà Nẵng, Quảng Nam ngập nặng nhưng thủy điện khô cạn
Trong khi hạ du Đà Nẵng, Quảng Nam ngập nặng sau nhiều trận mưa lớn thì các thủy điện phía thượng nguồn lại khô cạn, gần mực nước chết. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực  Đà Nẵng  -  Quảng Nam  có mưa rất to, nhiều nơi xảy ra ngập sâu. Tuy nhiên, các thủy điện phía thượng nguồn lưu vực sông Vu Gia, Thu Bồn... lại đang thiếu nước trầm trọng.  Tại Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam), mực nước hồ đang xuống thấp nhất trong cùng kỳ 45 năm qua. Mực nước hồ hiện tại vào khoảng 150 m, cao hơn mực nước chết khoảng 9,7 m.  Lãnh đạo nhà máy cho biết thời gian này hàng năm là vào mùa lũ, thủy điện thường tích nước cho cả năm sau. Tuy nhiên năm nay, Thủy điện Sông Tranh 2 đang thiếu khoảng 418 triệu m3 nước (so với dung tích đầy hồ). Trong tháng 12, lượng nước về hồ chỉ khoảng 71 m3/s, thấp lịch sử. Đặc biệt, khi hạ du mưa to, lượng nước về hồ cũng không được cải thiện.  Tình cảnh thiếu nước còn nghiêm trọng hơn tại Nhà máy thủy điện A Vương (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam). Nhà máy thủy điện lớn nhất Quảng Nam chứng kiến mực nước ngày 10/12 là 341,14 m, chỉ cao hơn mực nước chết một chút (340 m).  Khi Đà Nẵng, Quảng Nam có mưa rất to, khu vực này chỉ có mưa nhỏ. Lượng nước về hồ chỉ khoảng 11,3 m3/s, trong khi trung bình hàng năm dịp này là 80-100 m3/s.    Số liệu lượng nước về hồ được tính toán hàng giờ bằng thiết bị sóng âm hiện đại. Theo tính toán, hiện tại lượng mưa từ đầu năm trên lưu vực đạt 1.478 mm, trong khi trung bình hàng năm là 2.400-2.600 mm. Chỉ cao hơn mực nước chết trên 1 m, Thủy điện A Vương hoàn toàn ngừng phát điện để tích nước phục vụ cho nhiệm vụ phát điện, tưới tiêu năm tới. Nhiều khu vực ven hồ nhanh chóng để lộ ra các khoảng đất do nước rút sâu so với mọi năm. Ông Ngô Xuân Thế, Phó giám đốc Công ty cổ phần thủy điện A Vương, cho rằng rất khó để hồ nước tích đủ mực 375,5 m theo trung bình hàng năm. Do đó, nhà máy đang chào giá 5.700 đồng/kWh để hạn chế bị điều động điện, phục vụ cho tích nước. Tại Nhà máy thủy điện Sông Bung 4 (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam), gần như không có mưa trong những ngày Đà Nẵng và Quảng Nam mưa to và ngập nặng.  Lượng nước ở hồ chỉ đạt khoảng 13,2% so với dung tích thiết kế và thiếu hụt 168 triệu m3 nước.  Theo ông Nguyễn Sơn, Phó giám đốc Công ty Thủy điện Sông Bung 4, rất nhiều hồ khu vực Miền Trung, Tây Nguyên gặp vấn đề thiếu nước nghiêm trọng vào mùa khô năm nay. Có thể kể đến các hồ như Đắk Mi, Yaly... Ông Đinh Quang Tri, Phó tổng giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), cho biết tình trạng thiếu nước nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến việc cung cấp điện năm tới. EVN ước tính sẽ hụt khoảng 3,8 tỷ kWh sản lượng thủy điện. Nguồn điện thay thế là nhiệt điện than, khi cần có thể phải huy động cả nhiệt điện chạy dầu. Vị trí một số nhà máy thủy điện tại khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng. Theo ông Nguyễn Văn Thạch, Ban An toàn, Tập đoàn điện lực Việt Nam, đới gió đông kết hợp với không khí lạnh gây mưa lớn cho ven biển từ Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Mưa lớn gây ngập lụt và cung cấp lượng nước lớn cho các hồ thủy lợi ở hạ du. Một số hồ phải xả lũ để đảm bảo an toàn do đập yếu. Tuy nhiên, tại các thủy điện thượng nguồn Vu Gia - Thu Bồn lại có lượng mưa nhỏ. Đới gió đông gây mưa cho vùng duyên hải đã không thể tiếp tục lên cao ở khu vực phía tây và gây mưa. Do đó các hồ thủy điện gần như không có thêm nhiều nước từ đợt mưa lớn này. Hiếu Công
 • Cận cảnh nhà máy thép 60 nghìn tỷ của tỷ phú Trần Đình Long sau 20 tháng khởi công
  (Dân Việt)  Có tổng vốn đầu tư 60.000 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng gần 380ha, dự án "Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất" của tỷ phú Trần Đình Long là một trong số dự án "khủng" nhất được xây dựng tại KKT Dung Quất kể từ trước đến nay ở tại nơi này. Dự án "Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất", do công ty Cổ phần thép (gọi tắt C.ty thép) Hòa Phát Dung Quất - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long, làm chủ đầu tư, với tổng vốn 60.000 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng gần 373 ha. Đây là một trong số dự án lớn nhất đã và đang xây dựng tại KKT Dung Quất. Toàn cảnh dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất nhìn từ trên cao Trao đổi với PV Dân Việt, ông Đinh Văn Chung, Phó giám đốc C.ty thép Hòa Phát Dung Quất, cho biết: "Kể từ khi chính thức khởi động vào cuối quý I.2017 đến nay, tiến độ thực hiện giai đoạn 1 của dự án tính chung đạt ước trên 55%. Trong đó nhiều hạng mục đạt 70-80%, đặc biệt như bến số 7-Khu vực Cảng-Bãi liệu hoàn thành đến 97%". Để đạt khối lượng trên, cùng với huy động và tập kết một lượng trang thiết bị khủng tại đại công trường này, số công nhân tham gia làm việc tính bằng con số hàng ngàn người/ngày.   Cùng với huy động khối lượng trang thiết bị khủng, công nhân tham gia làm việc tính bằng con số hàng ngàn người/ngày. Được biết dự án "Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất" được triển khai xây dựng tại vị trí dự án thép trị giá đầu tư 4,5 tỷ USD có tên Guang Lian (Đài Loan) chiếm đất rồi bỏ hoang hơn 10 năm nay ở KKT Dung Quất. Công suất thiết kế của Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất của tỷ phú Trần Đình Long là 4 triệu tấn/năm, được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn, với 2 triệu tấn thép/ giai đoạn. Thời gian triển khai xây dựng và hoàn thành đưa vào hoạt động của gian đoạn 1 dự kiến khoảng 24 tháng (kể từ khi bàn giao đất và cấp giấy phép xây dựng); giai đoạn 2 sẽ triển khai sau khi giai đoạn 1 hoàn thành 18 tháng và đưa vào hoạt động trong thời hạn 24 tháng. Một số hình ảnh PV Dân Việt ghi lại tại hiện trường đang xây dựng dự án này.   Hạng mục nhà máy luyện, cán thép     Thi công kho chứa nguyên liệu   Một phần lò luyện cốc     Công nhân đang thi công tại một hạng mục của dự án   Hệ thống cẩu trục khủng tại cảng chuyên dùng Nguồn: Danviet.vn
 • BIM – The important solution for the construction sector to approach the industrial revolution 4.0
  (Xay dung) – On 28 th September in Hanoi, BIM Steering Committee, Ministry of Construction cooperated with Autodesk Company to organize a workshop on "Implementing the application of  BIM in construction and operation management " This is a forum for managers, experts and business community to share experiences and lessons relating to the implementation of BIM according to  Government’s regulations.     Mr. Tran Hong Mai, Deputy Director of BIM Steering Committee, Ministry of Construction, BIM is an important solution for the construction sector to approach the industrial revolution 4.0.   BIM stands for Building Information Modeling, and in Vietnamese means Mô hình thông tin công trình. According to Mr. Daniel Green – The Director of Autodesk’s Asia -Pacific Governmental Regions, in the above group of words, modeling is the design model for the construction works. However, BIM is not only the design model but also contain lots of information about the construction work so that people can share with the related parties. For example, from the design phase, the information of projects shall be saved in BIM and shall be transferred to the execution sections. The information in the construction process shall be updated continually and saved in BIM and shall be transferred to the operation units so that the operation units shall operate the work effectively. It means that the employer, consultants, contractors, authorities can operate together in the exploration of the saved large data of BIM In Vietnam, According to Mr. Tran Hong Mai  - Deputy Director of BIM Steering Committee, Ministry of Construction, at present BIM is the important solution to approach the industrial revolution 4.0 of the construction sector. Mr. Daniel Green said the application of BIM is becoming more popular in the world. Many countries have applied BIM in different grades to increase the efficiency, quality and competitiveness in the construction sector. Mr. Tran Hong Mai said that the application of BIM in Vietnam has been mainly carried out in some projects of foreign elements (such as invested by foreign countries, or hire foreign project management consultant, and foreign designers). Up to now, many domestic agencies and organizations, including investors, consultants, and construction contractors have paid their attention, consideration and implementation to BIM thanks to its recognized benefits. Based on the summary of some projects, the application of BIM has helped investors reduce the progress and minimize the costs by the optimization and pre-solving difficulties in the design and construction phase, control strictly the implemented volume... "- Mr. Mai said However, Mr. Mai also said that, the ratio of BIM application in Vietnam is still low, and spontaneous and unadvised.     At the seminar, managers, specialist, and domestic and foreign enterprises shared experience lessons relating to the application of BIM.   To implement BIM in the field of construction, on 22 nd December 2016, the Prime Minister issued Decision No. 2500 / QD-TTg to approve the project of applying Building Information Modeling (BIM) in the construction activities and in the management of construction work with the view that the country shall encourage and create the favorable conditions for the concerned subjects to apply BIM and to apply solutions to raise the productivity, quality and minimize human resources in the construction activities and in the work operation management. According to the Prime Minister's Decision No. 2500 / QD-TTg, the Ministry of Construction shall take the main responsibilities, cooperates with ministries, Departments and localities in organizing and implementing the scheme. To carry out this task, the Ministry of Construction has set up the Steering Committee for the implementation of the Scheme and released the specific plan. Accordingly, during the period of 2017 - 2019, the scheme focuses on raising awareness and encouraging agencies, organizations and enterprises to apply BIM; building the legal corridor and system of technical standards, standards, technical and the relating economic norms to apply BIM; to develop the guidelines on BIM; develop the training modules on BIM knowledge and improve the capacity for the specialized agencies. In the period from 2019 to 2020, according to the scheme, BIM application shall be implemented in the design, construction and management of some new construction works; experimental applying BIM in management operation of some important works; the evaluation of BIM application. From 2021, The Ministry of Construction shall issue the specific circulars and guidance so that BIM shall be applied largely in the work construction and operation. Mr. Tran Hong Mai said: According the experience of the previous countries, there are many difficulties and challenges in the initial application of new technologies such as BIM in the construction due to the adjustment of the production process of the consultant, the preparation of resources for updating new tools, collaborative processes of project stakeholders that require the high activeness and responsibility. Therefore, this seminar focused on the solutions to implement BIM in a feasible manner to the consulting enterprises, construction enterprises, especially in the management of construction investment projects comforting to the features of Vietnam. The workshop also mentioned the human resource training solutions that meet the requirements of applying BIM according to the procedures; Measures used to maximize the opportunities and potential to apply BIM effectively, gradually integrate into the world. Referring to BIM development opportunities in Vietnam, Daniel Green commented: "The implementation of BIM in Vietnam will be certainly developed by the Government and the ministries because the importance of BIM has been recognized so far. Autodesk will help Vietnam in two aspects. The first is to help the Government, the state management agencies to learn the best international practices in the world as well as to help the government and management agencies to access the documents on the implementation of BIM of the countries in the world therefor the Government, state agencies shall issues the decisions relating to BIM. Secondly, Autodesk have also ever worked and operated with Vietnamese enterprises in some works, Autodesk shall present his roles in the projects applied BIM in the coming time.                                                                                                                                                  (Wrote by Tam Vu-Hanh Tran)  
 • ASEAN's largest solar plant planned in Vietnam
    BANGKOK - The power generating arm of Thailand's oldest industrial conglomerate, B.Grimm, has partnered with Vietnamese construction company Xuan Cau to develop the largest solar power plant in Southeast Asia at a cost of $420 million.   B.Grimm Power Public Company CEO Preeyanart Soontornwata said the deal was inked last week in Bangkok, witnessed by Prime Minister Prayut Chan-o-cha and Vietnamese Premier Nguyen Xuan Phuc. The 420-megawatt solar power plant will be located in Tay Ninh, southwestern Vietnam. Commercial operations are due to start by June next year. "The project got off to a good start and we are on track to meet the COD (commercial operation date) in June 2019," Preeyanart said. B.Grimm, which started out in the Thai pharmaceutical business in 1878, is now a diversified corporation with interests in energy, building and industrial systems, health care, lifestyle, transport and real estate. The joint venture recently finalized a deal with a contractor to perform engineering, procurement and construction services for the project, she said. Talks are underway with several local and international financial institutions for project funding, she added. For B.Grimm Power, a reliable local partner should help the investment run smoothly. It hopes the Vietnamese solar power venture will contribute significantly to the group's revenue and earnings growth, as Vietnam's power demand rises rapidly  as the economy grows . The venture is also expected to contribute to B.Grimm's revenues from  overseas power projects . B.Grimm has set a target for such projects to account for 30% of overall income in 2022, up from 6% currently.     B.Grimm Power has also set a goal to have a total of 53 power projects with total power generating capacity of 2,938 megawatts in 2022. To achieve this, the company needs another 2,000MW from new projects in neighboring countries such as Laos and Vietnam, as well as at home. The Thai government aims to increase the proportion of renewable power to 30% of total power generation in 2036, up from 12% currently. B.Grimm Power also plans a new renewable power project in South Korea, where it is in talks with state-owned Korea Electric Power Corporation (KEPCO) to develop a 100MW off-shore wind power project. B.Grimm Power is initially expected to own a 55% stake in the South Korean wind project, while the remaining 45% stake will be held by KEPCO, Preeyanart said. B.Grimm Power posted a net profit of 722 million baht ($21.9 million) in the first quarter of this year, up from 622 million baht in the same period last year. Shares of B.Grimm Power closed at 23.40 baht in late afternoon trading, down 1.68% from the previous day. Nikkei Asian Review
 • Hoa Phat Dung Quat prepares first steel production
  DANANG – The Hoa Phat Dung Quat Iron and Steel Production Complex is planning to begin production by the fourth quarter of 2019, providing an estimated four million tons of steel per year, for use as mainly construction and hot-rolled coil steel serving local markets. At a press briefing at Dung Quat Economic Zone in the central province of Quang Ngai on July 26, a representative of the iron and steel complex said that in mid-August, the first steel products will be manufactured. In the first quarter next year, when the first phase is put in place, the steel mill will have a production of two million tons of steel per year, mainly building steel, the representative noted, adding that two million tons of hot-rolled coil steel will be turned out in the second phase at the end of 2019. Production materials include ore and coal imported from Australia and South Africa. The Hoa Phat Dung Quat Iron and Steel Production Complex, invested in by Hoa Phat Dung Quat Steel JSC, a member of Hoa Phat Group, cost VND52 trillion. The steel complex includes the mill, using a steel furnace and a blast furnace with European-standard technologies, and a deep-water seaport system. In September 2016, the government of Quang Ngai Province terminated the Guang Lian Dung Quat steel mill project following 10 years of delays. It is known that the project was assigned to Hoa Phat Group to continue the investment.       Nhan Tam
 • Lang Son: Ban Lai reservoir project shall be commencement in 10/2018
  (Xaydung) That is the direction of comrade Ly Vinh Quang - Deputy chairman of Lang Son Province People's Committee at the recent meeting, to conduct the implementation of Ban Lai reservoir project -  stage 1 in Loc Binh district. Overview of the meeting. According to the report of the Department of agriculture and rural development of Lang Son province, until the date of 31st August, Ban Lai reservoir project in Loc Binh district, Lang Son province has disbursed 25,082/300,000 million VND, reach 8.36% of the plan. Currently, the Department of agriculture and rural development has urged the functional units rapidly implement the contents related to the work of resettlement and compensation for Ban Lai reservoir project. With regard to the land acquisition work, so far the construction road combined with management road in the right bank and left bank have been handed over; the compensation plan for head works and electric line has been established and publicity listed to get the people's opinions. In general, to present, the works are being behind the schedule, because this is a large-scale project, which had to adjust many times, the policy mechanism changed, the weather was not favorable. Speaking at the meeting, comrade Ly Vinh Quang - Deputy chairman of Province People's Committee directs: Employer need focus to complete the land acquisition issue in September. In September or October, Loc Binh district and Dinh Lap district, each district shall determine 1 location to construct the resettlement zone for the affected households and measure the lake bed area for land acquisition. At the same time, urgently complete the tender procedure for construction of Po Hang bridge and handle the flooding section in NH31, prepare the plan to organize the commencement of Ban Lai reservoir project in 10/2018. Khanh Huyen (Source: Xaydung.com.vn)
The announcement ceremony of the appointment decision on the post of Chief Technical Management Department Officer
On January 10th, 2019, the key personnel meeting and the announcement ceremony of officer appointment decision was held at headquarter of Song Da 5 Joint Stock Company.  Mr. Tran Huu Hung-Secretary of Party Committee, General Director chaired the announcement ceremony and granted the appointment decision to Mr. Nguyen Van Cuong, born in 1978, professional qualification: Water Resource Engineer to hold the position of Chief Technical Management Department Officer in Song Da 5 Joint Stock Company since January 10th, 2019.   At the announcement ceremony, on behalf of The company management board, Mr. Tran Huu Hung –Secretary of Party Committee, General Director sent his congratulations and expressed his belief on the capability of the newly appointed officer and expected Mr. Nguyen Van Cuong to keep promoting his capability actively and creatively to complete the assigned tasks well.   Speaking at the ceremony, Mr. Nguyen Van Cuong expressed his deep gratitude to the Company Management Board, officers and staff of Song Da 5 Joint Stock Company for their belief, trust and appointment of the position of Chief Technical Management Department Officer. Simultaneously, Mr. Nguyen Van Cuong promised to study continually, improve his professional qualification and management capability and make all the best effort to fulfill the appointed duties.   Mr. Tran Hung Hung –Secretary of Party Committee, General Director grants the appointment decision of the post of Chief Technical Management Department Officer to Mr. Nguyen Van Cuong.     Source: Song Da 5
 • Nghị quyết về việc phê duyệt trả cổ tức năm 2017 bằng tiền
 • Thông báo Cuộc thi “Sáng tác khẩu hiệu (Slogan)” Công ty cổ phần Sông Đà 5
  THÔNG BÁO Cuộc thi “Sáng tác khẩu hiệu (Slogan)” Công ty cổ phần Sông Đà 5             Nhằm phát huy khả năng và tinh thần sáng tạo của CBCNV Công ty và lựa chọn được Slogan hay và ý nghĩa, mang bản sắc riêng của Công ty Sông Đà 5 để nâng cao khả năng nhận diện thương hiệu Sông Đà 5, đồng thời quảng bá thương hiệu Công ty đến với khách hàng, đối tác, Ban tổ chức triển khai phát động cuộc thi “Sáng tác khẩu hiệu (Slogan)” Công ty cổ phần Sông Đà 5 đến toàn thể CBCNV đã và đang làm việc tại Công ty cổ phần Sông Đà 5.   THỂ LỆ CUỘC THI              1. Yêu cầu đối với sản phẩm dự thi   - Mỗi sản phẩm dự thi bao gồm 1 câu khẩu hiệu (Slogan) được viết bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Việt và Tiếng Anh. Ưu tiên sản phẩm dự thi có kèm theo một bản thuyết trình về nội dung, ý tưởng sáng tác của Slogan (Bản thuyết minh ý nghĩa Slogan không quá 300 từ được viết bằng tiếng Việt);   - Nội dung Slogan phải ngắn gọn, dễ nhớ đi vào tiềm thức khách hàng và đáp ứng các yêu cầu sau:   + Slogan phải liên tưởng và gợi mở đến ngành nghề kinh doanh của Công ty, thể hiện được vị thế, tầm nhìn và khát vọng phát triển của Công ty trong lĩnh vực xây dựng;   + Truyền tải được thông điệp về chiến lược SXKD; mục tiêu phát triển bền vững và giá trị cốt lõi Công ty hướng tới;   + Phát triển kinh doanh lấy mong muốn của Chủ đầu tư và khách hàng làm trung tâm, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, công trình;   + Cam kết về chất lượng sản phẩm;   + Khẳng định tính chuyên nghiệp, giá trị niềm tin, vai trò, vị thế và thương hiệu của Công ty đối với cộng đồng trong và ngoài nước;   - Sản phẩm dự thi phải là sáng tác mới, chưa được công bố và sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào; đảm bảo tính độc đáo, riêng biệt, không trùng lắp, không sao chép, mô phỏng, sửa chữa, tương tự với slogan của các tổ chức khác;   - Đơn vị tổ chức cuộc thi được sở hữu bản quyền sử dụng vô thời hạn cũng như toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với những tác phẩm đạt giải;   - Sản phẩm dự thi của nhóm tác giả phải có văn bản thỏa thuận, ủy quyền cho cá nhân đứng ra đại diện dự thi;   - Tác giả có thể gửi số lượng sản phẩm dự thi không hạn chế. Tuy nhiên mỗi phiếu đăng ký chỉ được trình bày 01 bài dự thi và sẽ được đánh mã số riêng cho từng phiếu.             2. Đối tượng dự thi: Tập thể hoặc cá nhân làm việc tại Công ty   - Tập thể: Từ cấp tổ, đội trực thuộc công ty và các đơn vị trở lên.   - Cá nhân: Cán bộ công nhân viên, người lao động đã và đang làm việc tại Sông Đà 5.              3. Hình thức tham dự - Bài dự thi được điền đây đủ thông tin theo mẫu của Ban tổ chức (Mẫu đính kèm) và gửi về phòng Hành chính Nhân sự Công ty theo đúng thời gian quy định.   - Mỗi tập thể, cá nhân tham dự cuộc thi gửi bài dự thi về phòng Hành chính Nhân sự theo 2 cách:   + Cách 1: Gửi bài dự thi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về phòng Hành chính - Nhân sự Công ty. Toàn bộ hồ sơ dự thi được đề trong phong bì, bên ngoài ghi rõ “Bài dự thi: Sáng tác khẩu hiệu (Slogan) Công ty Sông Đà 5”. Địa chỉ: Tầng 5, Tháp B, Tòa nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà – Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Người tiếp nhận: Ms. Thúy (0918 740 555).   + Cách 2: Gửi qua địa chỉ email contact@songda5.com.vn, tiêu đề thư ghi rõ “Bài dự thi: Sáng tác khẩu hiệu (Slogan) Công ty Sông Đà 5”.   - Thành viên Ban giám khảo được tham gia dự thi nhưng không được tham gia chấm tác phẩm của mình.             4. Thời gian tổ chức   - Thời gian dự thi: Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 19/12/2018   - Thời gian chấm bài dự thi dự kiến: Từ 20/12/2018 đến ngày 30/12/2018   - Công bố kết quả: Dự kiến ngày 31/12/2018              5. Cơ cấu giải thưởng   - 01 giải đặc biệt: 50.000.000 triệu đồng   - 01 giải nhất: 20.000.000 đồng   - 02 khuyến khích: Mỗi giải 5.000.000 đồng.           T/M BAN TỔ CHỨC Trưởng ban (đã ký) Nguyễn Mạnh Toàn   TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM 01. Thông báo cuộc thi (bản đầy đủ): Tại đây 02. Biểu mẫu dự thi: Tại đây
 • Financial report for the 6 months of 2018
 • Resolution of organization plan approval for Shareholder annual general meeting 2018
 • Notice for attendance of Shareholder annual general meeting 2018
Development cooperation

We always acknowledge that your cooperation has made a significant contribution to our success

Contact us

(+84-24) 222 555 86

Financial statement

21/08/2018

Partners customers