Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

DỰ ÁN THỦY ĐIỆN XE PIAN XE NAMNOY

Thông tin dự án:

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện lực Xe-Pian Xe-Namnoy Power Company’s (PNPC)
  • Địa điểm xây dựng: CHDCND Lào
  • Công suất: 410MW, gồm 02 Đập Đập Xe Pian (cao 48m, dài 1307m) và Đập Xe Nam Noy (cao
  • Nhà thầu chính: SK Engineering & Construction Co., Ltd
  • Hạng mục thi công chính:

+ Lắp đặt và vận hành hệ thống vận chuyển RCC.

+ Thi công bê tông CVC Hành lang, Hố xói, Lỗ xả sâu và hạ lưu Đập phụ

+ Thi công bê tông RCC vai trái và vai phải Đập phụ mới

+ Lắp đặt và vận hành Trạm nghiền 150 tấn/h

  • Thời gian thi công: 2019 - 2020