Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean
business-lawyer-glenroy

Tổng giám đốc Sông Đà 5 đi thăm và kiểm tra công trường thủy điện Nam Emoun – CHDCNDN Lào

12/10/2019
Tổng giám đốc Sông Đà 5 đi thăm và kiểm tra công trường thủy điện Nam Emoun – CHDCNDN Lào Từ ngày 08 – 10/10/2019, Tổng giám đốc...
CHALEUN SEKONG ENERGY VÀ SÔNG ĐÀ 5 NHẬN THÔNG BÁO CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG NHẬP KHẨU ĐIỆN TỪ CỤM NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TẠI LÀO
08/10/2019
Ngày 01/10/2019, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1-3/10 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa dân...
Song Da 5 declares and awards the appointment decision of General Director
12/06/2019
On May 24 th , 2019, with the participation of the Management Board, the Board of General Directors and all official of company’s department in Hanoi; managers of the management board at...
Song Da 5 held Annual Shareholders Meeting 2019 successfully.
27/05/2019
On 20 th April 2019, at the head quarter of Song Da Building, Pham Hung Street, Hanoi, Song Da 5 JSC (SD5) held the annual shareholders meeting 2019 successfully in the solemn and ceremonious...
The Chairman of Song Da 5 Paid a Visit to The Site of Nam Emoun HPP – Lao PDR
27/05/2019
On 12 th April 2019, Mr. Tran Anh Duc – Chairman of Song Da 5, Mr. Nguyen Dac Diep – Acting General Director and mission of Song Da 5 visited and worked at the site of Nam E-Moun...
The first blocks of RCC concrete was placed in the site of Ban Lai Reservoir Project.
27/05/2019
On 6 th April 2019, The Contractor Song Da 5 officially placed the first RCC Blocks for the upstream main dam belonging to the head structure work – Ban Lai Reservoir Project in the witness...