Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

19th Change in business registration certificate of Song Da 5 JSC

Tuesday, 28/05/2019 11:43
Please download the attachment here:
1. Đăng ký kinh doanhKKD19
2. Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệpXac-nhan-noi-dung-DKKD-19