Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean
business-lawyer-glenroy

Đầu vào vô tận, điện rác giá 2.000 đồng/kWh

03/06/2019
Rác thải thực sự là một nguồn tài nguyên quý giá nếu được xử lý đúng cách, và các nhà máy điện rác...
Dự án thép Hòa Phát Dung Quất: Cuộc chạy đua nước rút
29/05/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Sau hơn 2 năm khởi công, đến nay dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất (DA)...
19th Change in business registration certificate of Song Da 5 JSC
29/05/2019
Please download the attachment here: 1. Đăng ký kinh doanh KKD19 2. Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Xac-nhan-noi-dung-DKKD-19
Song Da 5 declares and awards the appointment decision of General Director
12/06/2019
On May 24 th , 2019, with the participation of the Management Board, the Board of General Directors and all official of company’s department in Hanoi; managers of the management board at...
Lợi ích kinh tế, xã hội của dự án mỏ Cá Voi Xanh
26/04/2019
Cá Voi Xanh là dự án trọng điểm quốc gia và là mỏ khí lớn nhất được phát hiện tại Việt Nam đến hiện tại, với...
Minutes and Resolution of Annual Member Council Meeting 2019
27/05/2019
Vui lòng tải xuống tại đây: 1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 1.-BB-HC-2019 2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019...
Song Da 5 held Annual Shareholders Meeting 2019 successfully.
27/05/2019
On 20 th April 2019, at the head quarter of Song Da Building, Pham Hung Street, Hanoi, Song Da 5 JSC (SD5) held the annual shareholders meeting 2019 successfully in the solemn and ceremonious...
Notice of Used Equipment and Tool Liquidation at Hoa Phat Steel Complex
27/05/2019
Please download in this link: Thông-bao-thanh-ly-CCDC-D-an-Hoa-Phat
The Chairman of Song Da 5 Paid a Visit to The Site of Nam Emoun HPP – Lao PDR
27/05/2019
On 12 th April 2019, Mr. Tran Anh Duc – Chairman of Song Da 5, Mr. Nguyen Dac Diep – Acting General Director and mission of Song Da 5 visited and worked at the site of Nam E-Moun...
Documents of Annual Member Council Meeting 2019
27/05/2019
Vui lòng tải xuống tài liệu tại đây: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 54-2019-BC-S5-KHCL 2. Báo cáo kết quả hoạt...