Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean
Thông báo thẩm định lại giá trị 09 tài sản cố định thanh lý
31/08/2022
Xin vui lòng xem tại đây: 80-SD5-VTTB&CN-(thm-nh-li-giá-tr-9-TSCD)
Sông Đà 5 tổ chức lễ khởi công Gói thầu gói thầu số 04.02 - Kho 2#, 3#, Nhà máy nguyên liệu, Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2
28/07/2022
Sáng ngày 24/7/2022, Công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất ( Chủ đầu tư ) và Công ty cổ phần Sông Đà 5...
THÔNG BÁO: Chào giá cạnh tranh cung cấp xe ô tô Ford Ranger
24/06/2022
Xem chi tiết tại đây: 2022-06-24