Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Vũ Đức Quang

Ông Vũ Đức Quang sinh ngày 20 tháng 08 năm 1967, quê quán Thị trấn Nho Quan – Ninh Bình, hiện đang là  Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính kế toán Tổng công ty Sông Đà - CTCP.