Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

Shareholder relation

Báo cáo tài chính Quý IV và năm 2019
19/02/2020
Vui lòng tải về tại đây: Cong-bo-thong-tin-SD5-2019 BCTC-31.12.2019-Sông-à-5
Báo cáo tài chính 6 tháng đã kiểm toán và giải trình chênh lệch số liệu trước và sau khi kiểm toán.
27/08/2019
Vui lòng tải file đính kèm phía dưới. BCTC-30-06-19 Giai-trinh-chenh-lech  
Thông báo danh sách cổ đông lớn
30/07/2019
Vui lòng xem tài liệu tại đây  DS-co-dong-lon  
Báo cáo tài chính Qúy II/2019
29/07/2019
Vui lòng tải tài liệu tại đây: 3.BCTC-Quy-II.2019
Báo cáo tài chính quý I năm 2019
25/04/2019
Vui lòng xem tại đây:  BCTC-Quy-I-2019
Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2019
24/04/2019
Vui lòng tải xuống tại đây: 1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019  1.-BB-HC-2019   2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm...
Tài liệu phục vụ họp Đại hội cổ đông năm 2019
09/05/2019
Vui lòng tải tài liệu theo link dưới đây: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018  54-2019-BC-S5-KHCL 2. Báo...
Báo cáo thường niên năm 2018
09/04/2019
Vui lòng xem tài liệu tại đây:  Bao-cao-thuong-nien-2018  
Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019
09/04/2019
Vui lòng xem tại đây: 1.Thong-bao-moi-hop-HC-2019 2.Chuong-trinh-HC-2019 3.Giay-xac-nhan-tham-du-HC-2019 4.Giay-uy-quyen-tham-du-HC-2019