Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean
business-lawyer-glenroy

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp Phụ tùng trạm nghiền 250T/h

30/08/2018
Công ty cổ phần Sông Đà 5 mời các Nhà cung cấp có năng lực tham gia chào giá gói thầu cung cấp Phụ tùng trạm nghiền 250T/h Trân...
Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp vật tư thép phục vụ thi công tại dự án thủy điện Nam Nghiệp 1
30/08/2018
Công ty cổ phần Sông Đà 5 mời chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp vật tư thép phục vụ thi công tại dự án...
Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp xi lanh ra vào tay gầu máy xúc đào CAT329D
30/08/2018
Công ty cổ phần Sông Đà 5 mời chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp xi lanh ra vào tay gầu máy xúc đào CAT329D....
Thông báo mời​ chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp vật tư khoan phục vụ thi công tại công trình TĐ Nậm Ngiệp 1, TĐ Bắc Mê và mỏ đá Cơn Tria
30/08/2018
​Công ty cổ phần Sông Đà 5 ​​mời chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp vật tư khoan phục vụ thi công tại công...
Mời chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp săm lốp phục vụ sửa chữa thay thế thiết bị
30/08/2018
Thông báo mời chào giá cạnh tranh Công ty cổ phần Sông Đà 5 mời​​ chào giá cạnh tranh gói thầu cung...
Mời c​hào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp que hàn phục vụ thi công công trình thủy điện Lai Châu
31/08/2018
Thông báo mời chào giá cạnh tranh Công ty cổ phần Sông Đà 5 mời c​​hào giá cạnh tranh gói thầu cung...