Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

Báo cáo tài chính

Công bố báo cáo tài chính Quý 3/ 2018
16/11/2018
Vui lòng tải về tại đây: 
Công bố báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018
20/09/2018
Vui lòng tải về tại đây: BCTC Q2.2018.pdf
Công bố BCTC Quý I 2018
18/09/2018
Vui lòng tải về tại đây: Công bố BCTC Quý I 2018.pdf
Báo cáo tài chính năm 2017 sau kiểm toán
18/09/2018
Vui lòng tải về tại đây: BCTC 2017.rar