Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

Báo cáo tài chính

business-lawyer-glenroy

Báo cáo tài chính quý IV/ 2017 và giải trình chênh lệch lợi nhuận

Vui lòng tải về tại đây: Báo cáo tài chính quý IV/ 2017:  BCTC Q4.2017.pdf Giải trình chênh lệch lợi nhuận:  Giai Trinh CLLN...
Báo cáo tài chính quý III năm 2017
19/09/2018
Vui lòng tải file PDF dưới đây: 1. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017: Bao Cao Tai Chinh_ Quy 3.pdf 2. Công bố báo...
Báo cáo tài chính quý 1/2017
20/09/2018
Báo cáo tài chính quý 1/2017:  BCTC Q1- 2017.pdf
Thông bố về việc Gia hạn thời gian công bố BCTC 2018 của Sông Đà 5
21/09/2018
Vui lòng tải về tại đây: Gia hạn thời gian công bố BCTC 2018.pdf
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 và Báo cáo tài chính riêng năm 2015 của Công ty CP Sông Đà 5
19/09/2018
Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2015  Báo cáo tài chính riêng năm 2015