Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

Chính sách an toàn, sức khỏe, môi trường

 
Chính sách an toàn, sức khỏe và môi trường
 
TỔNG QUAN
An toàn, sức khỏe và môi trường được gọi chung là SHE, luôn là những vấn đề trọng tâm trong tất cả các công trường xây dựng từ trước đến nay. Chúng tôi với tư cách là Nhà thầu có nhiều năm kinh nghiệm thi công trên công trường, đã trải qua nhiều công trình lớn trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam hiểu được rằng:
 
Vấn đề an toàn: Những bất cẩn trong thi công sẽ gây nên những thiệt hại to lớn về người và tài sản cũng như có những tác động lớn tới quá trình thi công và tiến độ thi công.
 
Vấn đề sức khỏe: Do tính chất khắc nghiệt của môi trường trên công trường xây dựng cũng là điều kiện để tạo nên những yếu tố bất lợi cho sức khỏe con người kéo theo năng xuất lao động giảm, phát sinh bệnh dịch. Qua đó ảnh hưởng tới các hoạt động thi công trên công trường cũng như các bất ổn về kinh tế xã hội trong địa phương nơi công trường đang thi công.
 
Vấn đề môi trường: Những bất cẩn trong hoạt động thi công tại công trường cùng với những lơ là mất cảnh giác của công nhân cũng như kỹ sư công trường đã dẫn đến sự ô nhiễm và mất cân bằng sinh thái tại những địa điểm xây dựng nơi mà có sự đa dạng sinh học cao và dễ bị tổn hại. Vì thế làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân cũng như gây ra những tổn hại lâu dài cho đời sau.
 
Để tránh những tổn hại này có thể xảy ra, chúng tôi đã đề ra một kế hoạch quản lý An toàn, Sức khỏe, Môi trường đi từ tổng thế tới những vấn đề cụ thể phát sinh trong suốt quá trình thực hiện các dự án thủy điện nhằm đảm bảo an toàn cho con người và tài sản cũng như bảo vệ môi trường.
 
MỤC TIÊU 
Mục tiêu kế hoạch an toàn, sức khỏe, môi trường của công ty chúng tôi bao gồm:
- Phòng tránh tai nạn, tránh thất thoát thời gian thi công và hư hại các thiết bị nhằm hoàn thành công trình theo đúng tiến độ.
- Giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường phát sinh từ những hoạt động trên công trường như công tác đổ bê tông, công tác chuyên chở nguyên vật liệu trên công trường gây hại cho sức khỏe con người…
- Duy trì và nâng cao sức khỏe của cán bộ công nhân viên trên công trường nhằm tăng năng xuất lao động cũng như hoàn thành công trình đúng tiến độ vì chúng tôi nhân thức được rằng tài sản quý nhất của mỗi doanh nghiệp chính là nguồn nhân lực.
 
CHÍNH SÁCH
Để đạt được mục tiêu đề ra, chúng tôi đã đề ra một chính sách rõ ràng và quyết liệt dựa trên cơ sở kinh nghiệm của chúng tôi trong những năm vừa qua:
Thực hiện đầy đủ các mục tiêu và chính sách dựa trên các quy định, tiêu chuẩn liên quan đến vấn đề SHE của Việt Nam để đạt được mục tiêu an toàn cho tất cả các hoạt động trên công trường .
Đưa ra chương trình an toàn và bảo vệ môi trường trong các hoạt động thi công tại tất cả các địa điểm thi công.
Áp dụng kế hoạch an toàn trong đó chỉ ra cụ thể điều kiện an toàn và biện pháp bảo vệ môi trường hiện tại và tương lai trong mọi phạm vi công việc.
Xác định, ngăn ngừa, giảm thiểu các rủi ro, đảm bảo ngăn ngừa ô nhiễm môi trường cũng như các thương tổn hay bệnh tật giúp tránh được thiệt hại về tính mạng, tài sản, môi trường trong tất cả các hoạt động của công ty. Xây dựng và duy trì môi trường sản xuất - kinh doanh an toàn, đảm bảo chất lượng.
Liên tục nâng cao nhận thức về an toàn trong mọi hoạt động trên công trường cho đội ngũ thi công. Xây dựng, áp dụng đồng bộ, đầy đủ Hệ thống Quản lý An toàn, Sức khỏe, Môi trường, Chất lượng và các hệ thống quản lý tiên tiến khác. Thường xuyên thực hiện soát xét, cải tiến liên tục các hệ thống quản lý nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, trình độ quản lý trong tất cả các hoạt động của công ty
 
Chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Chúng tôi luôn luôn ý thức rằng nhân lực của công ty là tài sản vô giá và là giá trị cốt lõi để tạo nên sự thành công và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Vì vậy, chúng tôi luôn luôn đề cao chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để:
- Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chuẩn mực, vững về chuyên môn, và có tính kế thừa lâu dài.
- Xây dựng một đội ngũ cán bộ nhân sự năng động, sáng tạo, có trình độ cao.
- Xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trình độ định kỳ và chuyên sâu phù hợp cho từng cán bộ, nhân viên trong công ty. Tiếp tục chủ động đào tạo nguồn cán bộ tiềm năng cho công ty.