Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

Cơ cấu tổ chức

Trần Anh Đức
      Ông Trần Anh Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty   Ông Trần Anh Đức đã công tác tại Tổng Công ty Sông Đà từ năm 1997 đến nay và đã đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng tại các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Sông Đà như Tổng...
Nguyễn Đắc Điệp
     Ông Nguyễn Đắc Điệp - Tổng giám đốc - Ủy viên Hội đồng quản trị   Ông Nguyễn Đắc Điệp, sinh năm 1978, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ sư thủy lợi; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; trình độ trung cấp lý luận chính trị. Ông đã có 17 năm kinh nghiệm...
Nguyễn Mạnh Toàn
    Ông Nguyễn Mạnh Toàn  - Phó Tổng giám đốc  
Nguyễn Ngọc Đông
     Ông Nguyễn Ngọc Đông - Phó Tổng giám đốc Công ty - Ủy viên Hội đồng quản trị   Ông Nguyễn Ngọc Đông đã có hơn 12 năm cống hiến cho Công ty Cổ phần Sông Đà 5. Ông đã từng đảm nhận nhiều vị trí khác nhau trong các đơn vị...
Vũ Đức Quang
Ông Vũ Đức Quang sinh ngày 20 tháng 08 năm 1967, quê quán Thị trấn Nho Quan – Ninh Bình, hiện đang là  Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính kế toán Tổng công ty Sông Đà - CTCP.
Nguyễn Đại Thụ
  Ông. Nguyễn Đại Thụ - Ủy viên HĐQT