Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

Cơ cấu tổ chức

Trần Anh Đức
      Ông Trần Anh Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty   Ông Trần Anh Đức đã công tác tại Tổng Công ty Sông Đà từ năm 1997 đến nay và đã đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng tại các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Sông Đà như Tổng...
Trần Hữu Hùng
     Ông Trần Hữu Hùng - Tổng giám đốc - Ủy viên Hội đồng quản trị   Ông Trần Hữu Hùng đã có hơn 14 năm cống hiến cho Công ty Cổ phần Sông Đà 5. Ông đã từng đảm nhận nhiều vị trí khác nhau trong các đơn vị trực thuộc của Công ty. ...
Nguyễn Mạnh Toàn
    Ông Nguyễn Mạnh Toàn - Phó Tổng giám đốc - Ủy viên Hội đồng quản trị   Ông Nguyễn Mạnh Toàn đảm nhận chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 5 từ năm 2007. Trước đó ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Công ty...
Nguyễn Đắc Điệp
  Ông Nguyễn Đắc Điệp - Phó Tổng Giám Đốc - Ủy viên Hội đồng quản trị   Ông Nguyễn Đắc Điệp tốt nghiệp Đại học Thủy Lợi, sau khi ra trường năm 2002, ông đã được tiếp nhận vào làm việc tại Công ty cổ phần Sông Đà 5. Ông đã tham gia những dự...
Nguyễn Ngọc Đông
     Ông Nguyễn Ngọc Đông - Phó Tổng giám đốc Công ty   Ông Nguyễn Ngọc Đông đã có hơn 12 năm cống hiến cho Công ty Cổ phần Sông Đà 5. Ông đã từng đảm nhận nhiều vị trí khác nhau trong các đơn vị trực thuộc Công ty.   Từ...
Bùi Chí Giang
    Ông Bùi Chí Giang - Phó Tổng giám đốc Công ty     Ông Bùi Chí Giang gắn bó với Sông Đà từ năm 2007, với nhiều năm kinh nghiệm và các thành tích xuất sắc trong lĩnh vực thiết kế và thi công công trình tháng 5/2017,...