Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

DỰ ÁN THỦY ĐIỆN NAM EMOUN

Thông tin dự án:

  • Chủ đầu tư: Chaleun Sekong Energy Co., Ltd
  • Địa điểm xây dựng: CHDCND Lào
  • Quy mô: gồm 02 tổ máy, công suất 129 MW trong đó gồm 01 Đập dẫn dòng, 01 Đập chính và Tuyến hầm dài 20 km
  • Thời gian thi công: 2019 – 2021

Hạng mục thi công của Sông Đà 5: 

  • Hợp đồng EPC, thiết kế và thi công toàn bộ các công trình chính của Dự án bao gồm: Đập chính, Đập chuyển dòng, Hầm, Tháp điều áp, Giếng đứng, Đường ống áp lực, Nhà máy…

Khối lượng hoàn thành: 

  • Khối lượng đào: 1,2 triệu m3
  • Khối lượng bê tông CVC: 180.000 m3