Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

Báo cáo tài chính 6 tháng đã kiểm toán và giải trình chênh lệch số liệu trước và sau khi kiểm toán.

Vui lòng tải file đính kèm tại đây
1.  BCTC-30-06-19
2. Giai-trinh-chenh-lech