Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

Nguyễn Đắc Điệp

Anh Mr. Diep   
 
Ông Nguyễn Đắc Điệp - Tổng giám đốc - Ủy viên Hội đồng quản trị
 

Ông Nguyễn Đắc Điệp, sinh năm 1978, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ sư thủy lợi; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; trình độ trung cấp lý luận chính trị. Ông đã có 17 năm kinh nghiệm công tác, gắn bó với Sông Đà 5 đã đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại Sông Đà 5, có đóng góp quan trọng vào sự phát triển và thành công chung của Sông Đà 5 trong những năm qua.