Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

Nguyễn Ngọc Đông

Sông Đà 5   
 
Ông Nguyễn Ngọc Đông - Phó Tổng giám đốc Công ty - Ủy viên Hội đồng quản trị
 
Ông Nguyễn Ngọc Đông đã có hơn 12 năm cống hiến cho Công ty Cổ phần Sông Đà 5. Ông đã từng đảm nhận nhiều vị trí khác nhau trong các đơn vị trực thuộc Công ty.
 
Từ năm 2004, ông bắt đầu làm việc tại Công ty Cổ phần Sông Đà 5 và gắn bó với đơn vị kể từ đó đến nay. Năm 2010, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 5.04 và  đến năm 2013, ông đã được bổ nhiệm chức vụ giám đốc gói Đào Đập chính - dự án thủy điện Nậm Ngiệp 1  tại Lào Công ty. Đến tháng 09 năm 2016  ông đã được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty. Tháng 06 năm 2020 ông được bổ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị.