Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

Lê Văn Tuấn

 Le-Van-Tuan   
 
Ông Lê Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
 
Ông Lê Văn Tuấn - sinh năm: 1970; trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Kỹ sư Xây dựng, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh; ông đã có quá trình công tác và gắn bó lâu năm tại Công ty Cổ phần Sông Đà 11, một thành viên của Tổng Công ty Sông Đà.