Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

Trần Anh Đức

 Sông Đà 5  
 
Ông Trần Anh Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
 
Ông Trần Anh Đức đã công tác tại Tổng Công ty Sông Đà từ năm 1997 đến nay và đã đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng tại các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Sông Đà như Tổng giám đốc Sudico, Tổng giám đốc Sông Đà – Hà Nội, Phó Tổng giám đốc Sông Đà 1, Phó TGĐ Trung tâm tư vấn xây dựng 2 – Công ty Tư vấn xây dựng Sông Đà. Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công dân dụng và quản lý các dự án đầu tư và tâm huyết của mình, ông đang nỗ lực để nâng cao vị thế của Sông Đà 5 trong lĩnh vực thi công dân dụng và công nghiệp theo định hướng tổng thầu thiết kế và xây dựng (Design & Build).