Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020
17/08/2020
Vui lòng tải về tại đây: Giải trình chênh lệch lợi nhuận:
Báo cáo tài chính Qúy II/2020 và giải trình chênh lệch
23/07/2020
Vui lòng xem tài liệu tại đây  BCTC_QUY_II.2020_sign