Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và giải trình chênh lệch
25/10/2021
Vui lòng xem tại đây:  CBTT--BC-6-tháng-2021-SIGN   Giải trình chênh lệch lợi nhuận:  GTCL-Sign
Báo cáo tài chính quý II năm 2021 và giải trình chênh lệch
25/10/2021
Vui lòng tải tài liệu tại đây  BCTC-QII.2021-SIGN