Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

Thông báo số 08 Vv Chào giá cạnh tranh mua vật tư phụ tùng máy xúc đào thủy lực bánh xích Kobelco SK330-10 và máy ủi bánh xích Shantui SD32 phục vụ thi công dự án thủy điện Namphak-nước CHDCND Lào.

Thứ ba, 16/01/2024 13:13
Vui lòng xem chi tiết tại đây:
Thông-báo-s-08--Vv-Chào-giá-cnh-tranh-mua-vt-t-ph-tùng-máy-xúc-ào-thy-lc-bánh-xích-Kobelco-SK330-10-và-máy-i-bánh-xích-Shantui-SD32-phc-v-thi-công-d-án-thy-in-Namphak-nc-CHDCND-Lào.