Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp vật tư thép phục vụ thi công tại dự án thủy điện Nam Nghiệp 1

Thứ bảy, 11/08/2018 09:48
Công ty cổ phần Sông Đà 5 mời chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp vật tư thép phục vụ thi công tại dự án thủy điện Nậm Ngiep ​1.

Sông Đà 5
Sông Đà 5
Trân trọng kính mời các nhà cung cấp quan tâm chào giá.

CHI TIẾT CHÀO GIÁ CẠNH TRANH THÉP KẾT CẤU DOWNLOAD TẠI ĐÂY
CHI TIẾT DỰ THẢO HỢP ĐỒNG DOWLOAD TẠI ĐÂY