Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

Sông Đà 5 tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024

Thứ bảy, 15/06/2024 16:57
Ngày 7/06/2024, tại trụ sở chính Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Công ty cổ phần Sông Đà 5 (Sông Đà 5) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2024. Đại hội đồng cổ đông đã diễn ra trong không khí trang trọng và nghiêm túc theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.


Các đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Sông Đà 5

Tham dự Đại hội có ông Trần Anh Đức, Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà - CTCP, Cổ đông lớn của Công ty cổ phần Sông Đà 5, cùng toàn thể cổ đông sở hữu cổ phần của Sông Đà 5, đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C (A&C). Về phía Sông Đà 5, có sự hiện diện của ông Lê Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Đắc Điệp - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; Các thành viên HĐQT, các Thành viên Ban kiểm soát và toàn thể Ban lãnh đạo Sông Đà 5.


Chủ tọa Đại hội và Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Tại đại hội, Đoàn chủ tịch đã trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và đã thông qua các nội dung Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024; Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023; Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023 và phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.


Ông. Lê Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo tại Đại hội


Ông. Nguyễn Đắc Điệp – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc báo cáo tại Đại hội


Ông. Nguyễn Ngọc Đông - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc báo cáo tại Đại hội

Năm 2023, được ghi nhận là một năm còn có nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp nói chung và Sông Đà 5 nói riêng do tình hình kinh tế suy thoái, lạm phát tăng, sự biến động mạnh tỉ giá ngoại tế, giá nguyên - nhiên vật liệu tăng cao, sung đột giữa Nga và Ukraina vẫn tiếp diễn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty, Sông Đà 5 đã thực hiện hàng loạt các giải pháp tháo gỡ vướng mắc vượt qua khó khăn. Với hàng loạt các giải pháp đã thực hiện, năm 2023 Sông Đà 5 tiếp tục duy trì sự phát triển sản xuất kinh doanh của mình với doanh thu: 2.381,50 tỷ đồng đạt 159% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế 30,82 tỷ đồng đạt 119%; Tỷ lệ lãi cổ tức: 7% đạt 100% kế hoạch; Tổng giá trị hợp đồng ký mới 669,2 tỷ đồng trong đó thành công mở ra lĩnh vực ngành nghề mới là Thi công đường dây và Trạm biến áp với Hợp đồng thi công các gói thầu thuộc Dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu. Trong năm 2023, Công ty đã hoàn thành Hợp đồng EPC Dự án thủy điện Nam Emoun – CHDCND Lào (131 MW) và đang trong quá trình bàn giao chạy thử. Các dự án đang triển khai gồm Dự án thủy điện Namphak - CHDCND Lào, Dự án Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất, Hồ chứa nước Sông Chò đều đáp ứng tiến độ theo Hợp đồng với Chủ đầu tư.

Năm 2024, mục tiêu của Sông Đà 5 tiếp tục trở thành nhà thầu EPC mạnh trong lĩnh vực thủy điện tại thị trường Lào nói riêng và tại các nước khu vực Đông Nam Á nói chung, đồng thời là một nhà thầu mạnh đa nghành trong lĩnh vực xây dựng ở thị trường trong nước; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cụ thể gồm có: Tổng giá trị SXKD: 1.805 tỷ đồng; Tổng doanh thu: 1.776,45 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế : 28 tỷ đồng; Tỷ lệ lãi cổ tức dự kiến: 8%.
Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Anh Đức đại diện Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà - CTCP, Cổ đông lớn của Công ty cổ phần Sông Đà 5 đã chúc mừng, ghi nhận những kết quả SXKD ấn tượng của Sông Đà 5 trong năm 2023, tiếp tục duy trì phát triển ổn định, duy trì vị thế và vai trò đầu tàu xây lắp trong TCT Sông Đà nói riêng và trên thị trường xây dựng nói chung. Tuy nhiên, ông Trần Anh Đức cũng đề nghị Sông Đà 5 phát huy nội lực của mình để đưa ra các giải pháp, khắc phục các khó khăn còn tồn tại để nâng cao lợi nhuận hơn nữa, đáp ứng kỳ vọng của cổ đông. Bên cạnh đó, ông Trần Anh Đức cũng đã nhấn mạnh đến công tác quản trị rủi ro như khối lượng phát sinh, công nợ xấu, và các rủi ro cạnh tranh và yêu cầu Công ty cần nâng cao công tác rủi ro để càng ngày càng mạnh hơn, phối kết hợp với TCT Sông Đà và các đơn vị thành viên để tiếp tục phát triển ngành nghề truyền thống và mũi nhọn xây lắp trong hệ sinh thái của TCT Sông Đà.

Ông Trần Anh Đức, Tổng giám đốc TCT Sông Đà, đại diện Cổ đông lớn phát biểu tại Đại hội

Trong khuôn khổ Đại hội cũng tiến hành bỏ phiếu và thông qua kết quả bầu bổ sung một (01) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Nguyễn Mạnh Toàn, sinh năm 1972, trình độ chuyên môn Kỹ sư thủy lợi, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Sông Đà 5 thời gian còn lại của nhiệm kỳ năm 2020 - 2025.

Ban Lãnh đạo Sông Đà 5 chụp ảnh lưu niệm với Thành viên HDQT mới ông Nguyễn Mạnh Toàn

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 được tổ chức thành công tốt đẹp với tỷ lệ biểu quyết tán thành cao về tất cả các nội dung theo chương trình nghị sự. Các cổ đông đều ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành, và toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động của Công ty, đồng thời tin tưởng vào định hướng chiến lược cũng như khả năng phát triển mạnh mẽ của Sông Đà 5 trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Nguồn: Sông Đà 5