Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

Sông Đà 5 tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023

Thứ năm, 29/06/2023 15:51

Sông Đà 5 tổ chức thành công Đại Hội Đồng CĐông thường niên năm 2023

Ngày 28/06/2023, tại trụ sở chính Tòa nhà Tổng công ty Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Công ty cổ phần Sông Đà 5 (Sông Đà 5) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2023. Đại hội đồng cổ đông đã diễn ra trong không khí trang trọng và nghiêm túc theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

CD23-1

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 5

Tham dự Đại hội có đại diện của Tổng công ty Sông Đà - Cổ đông lớn của Sông Đà 5, cùng toàn thể cổ đông sở hữu cổ phần của Sông Đà 5, đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C (A&C). Về phía Sông Đà 5, có sự hiện diện của ông Trần Anh Đức - Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Đắc Điệp - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; Các thành viên HĐQT,; các Thành viên Ban kiểm soát và toàn thể Ban Lãnh đạo Sông Đà 5.

CD23-2

Chủ tọa Đại hội và Đoàn Chủ tịch

Tại đại hội, Ban lãnh đạo HĐQT Sông Đà 5 đã trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và đã thông qua các nội dung Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2023; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022; Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 và phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2023.

CD23-3

Ông. Trần Anh Đức - Chủ tịch HĐQT báo cáo tại Đại hội

CD23-4

Ông. Nguyễn Đắc Điệp – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc báo cáo tại Đại hội

CD23-5

Ông. Nguyễn Ngọc Đông - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc báo cáo tại Đại hội

CD23-6

Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Năm 2022 được ghi nhận là một năm có rất nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp nói chung và Sông Đà 5 nói riêng do tình hình kinh tế suy thoái, lạm phát tăng, ngân hàng siết chặt hạn mức tín dụng, lãi suất cho vay tăng cao, sự biến động mạnh tỉ giá ngoại tế, giá nguyên - nhiên vật liệu tăng cao dẫn đến việc quản lý chi phí của Công ty gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của Doanh nghiệp nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty, Sông Đà 5 đã thực hiện hàng loạt các giải pháp tháo gỡ vướng mắc vượt qua khó khăn. Đồng thời Sông Đà 5 tiếp tục nỗ lực phát triển thương hiệu, năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng công trình và năng lực quản trị, trách nhiệm xã hội để khẳng định uy tín doanh nghiệp và đã đạt được những thành tích sản xuất kinh doanh ấn tượng trong năm 2022, cụ thể: Tổng giá trị SXKD: 2.004,29 tỷ đạt 158% kế hoạch năm; Tổng doanh thu: 1.848,72 tỷ đồng, đạt 179% kế hoạch năm.

Đối với hoạt động xây dựng trong năm 2022, Sông Đà 5 đã thành công ký thêm các hợp đồng lớn như Dự án thủy điện Nam Phak - Lào; các Gói thầu thuộc Dự án nhà máy thép Hòa Phát – Dung Quất giai đoạn 2. Mặt khác, các công trình xây dựng trọng điểm do Sông Đà 5 đang triển khai thi công Sông Đà 5 đã tiếp tục giữ vững uy tín của mình với các Chủ đầu tư trong lĩnh vực thi công xây lắp truyền thống của mình, đảm bảo tiến độ và chất lượng của các dự án gồm Công trình thủy điện Nam Emoun, Dự án nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất, Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1…

CD23-7

Năm 2023, mục tiêu của Sông Đà 5 là trở thành nhà thầu EPC mạnh trong lĩnh vực thủy điện tại thị trường Lào nói riêng và tại các nước khu vực Đông Nam Á nói chung, đồng thời là một nhà thầu mạnh đa nghành trong lĩnh vực xây dựng ở thị trường trong nước; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cụ thể gồm có: Tổng giá trị SXKD: 1.347,77 tỷ đồng; Tổng doanh thu: 1.537,54 tỷ đồng;

Ngoài ra, Đại hội cũng tiến hành bỏ phiếu và thông qua nội dung miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Ông Trần Anh Đức ( để ông có điều kiện tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành được giao tại Tổng công ty Sông Đà nhiệm kỳ 2023-2028) và thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT đối với Ông. Lê Văn Tuấn, Sinh năm 1970, Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ quản trị kinh doanh là thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 thời gian còn lại của nhiệm kỳ năm 2020 - 2025.

CD23-8

Ông Lê Văn Tuấn trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 được tổ chức thành công tốt đẹp với tỷ lệ biểu quyết tán thành cao về tất cả các nội dung theo chương trình nghị sự. Các cổ đông đều ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo trong công tác quản lý, điều hành, đồng thời tin tưởng vào định hướng chiến lược cũng như khả năng phát triển mạnh mẽ của Sông Đà 5 trong năm 2023 và những năm tới

CD23-9

Nguồn: Sông Đà 5