Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

Sông Đà 5 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thứ năm, 28/04/2022 14:51

Sông Đà 5 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 22/04/2022, tại trụ sở chính Tòa nhà Tổng công ty Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Công ty cổ phần Sông Đà 5 (Sông Đà 5) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2022 để tổng kết tình hình thực hiện năm 2021, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2022. Đại hội đồng cổ đông đã diễn ra trong không khí trang trọng và nghiêm túc theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Tham dự Đại hội có sự hiện diện của Ông Trần Văn Tuấn – Phó bí thư Đảng ủy, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà - Đại diện cổ đông lớn của Sông Đà 5, các ông (bà) đại diện phòng ban chức năng của Tổng công ty Sông Đà cùng toàn thể cổ đông sở hữu cổ phần của Sông Đà 5, đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C (A&C). Về phía Sông Đà 5, có sự hiện diện của ông Trần Anh Đức – Chủ tịch HĐQT công ty, ông Nguyễn Đắc Điệp –Tổng Giám đốc, các Thành viên Ban kiểm soát và toàn thể Ban Lãnh đạo Sông Đà 5.

DHDCD 2022 1
Ông Trần Văn Tuấn –Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sông Đà - Đại diện cổ đông lớn phát biểu tại Đại hội.

Tại đại hội, Ban lãnh đạo HĐQT Sông Đà 5 đã trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021và Kế hoạch kinh doanh năm 2022; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2022; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021; Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Thư ký Công ty năm 2021 và phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2022.

DHDCD 2022 2
Ông – Trần Anh Đức – Chủ tịch HĐQT công ty điều hành đại hội.

Trong khuôn khổ của Đại hội, Ban lãnh đạo Sông Đà 5 cho biết năm 2021 là một năm có rất nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp nói chung và Sông Đà 5 nói riêng do đại dịch Covid 19 bùng phát dẫn đến suy thoái kinh tế, giá cả các nguyên vật liệu đầu vào có biến động lớn (tăng 6%), nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty cùng sự đoàn kết của toàn thể CBNV, sự đổi mới trong suy nghĩ và chuyên nghiệp trong hành động, kết hợp tận dụng các cơ hội, Sông Đà 5 đã đạt được các kết quả kinh doanh rất đáng khích lệ cụ thể:Tổng giá trị SXKD: 2.106,84 tỷ đạt 172% kế hoạch năm; Tổng doanh thu: 2.201,56 tỷ đồng, đạt 216% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế: 37 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: 21.57 tỷ đồng, nộp ngân sách là 32,71 tỷ đồng; Thu nhập bình quân: 13.76 triệu đồng/người/tháng, mức chi trả cổ tức là 7.5%.

Đối với hoạt động xây dựng trong năm 2021, Các công trình xây dựng trọng điểm do Sông Đà 5 triển khai thực hiện đều đảm bảo tiến độ, chất lượng được các chủ đầu tư, tư vấn trong và ngoài nước đánh giá cao, gồm Công trình thủy điện Nam Emoun, Dự án Hồ chứa nước Bản lải – Lạng Sơn, Dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ – Ninh Thuận, Dự án nhà máy điện gió Quảng Trị, Dự án nhà máy thép Hòa Phát – Dung Quất (giai đoạn 2), dự án thủy điện Nam Sam…

Trong phiên thảo luận với các cổ đông, Hội đồng quản trị công ty cũng đã nhận được các câu hỏi liên quan đến biện pháp quản lý nội bộ năm 2022, đảm bảo lợi nhuận và cổ tức của cổ đông cũng như các giải pháp giảm thu hồi công nợ cũ, ông Nguyễn Đắc Điệp– Tổng giám đốc công ty đã thay mặt HĐQT đã giải đáp rõ ràng và thỏa đáng các thắc mắc của cổ đông, đồng thời củng cố niềm tin của cổ đông vào chiến lược điều hành của Ban lãnh đạo Sông Đà 5 trong năm 2022.

DHDCD 2022 3
(Ông Nguyễn Đắc Điệp – Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 5 phát biểu tại Đại hội)

Năm 2022, Mặc dù tình hình kinh tế vĩ mô nói chung và sản xuất kinh doanh của công ty còn khó khăn nhưng với mục tiêu đưa Sông Đà 5 trở thành một trong những nhà thầu đi đầu trong lĩnh vực thủy điện, thủy lợi trong nước, hướng tới là một trong những nhà thầu EPC về thủy điện tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời mở rộng thị trường sang các lĩnh vực công nghiệp, giao thông, dân dụng,…HĐQT Công ty thống nhất đặt ra một số chỉ tiêu chính về sản xuất kinh doanh năm 2022, cụ thể gồm có: Tổng giá trị SXKD: 1.265,00 tỷ đồng; Tổng doanh thu: 1.033,00 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 37 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: 29.6 tỷ đồng; Nộp ngân sách nhà nước: 37,02 tỷ đồng; Cổ tức dự kiến 10%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 được tổ chức thành công tốt đẹp với tỷ lệ biểu quyết tán thành cao về tất cả các nội dung theo chương trình nghị sự. Các cổ đông đều ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo trong công tác quản lý, điều hành, đồng thời tin tưởng vào định hướng chiến lược cũng như khả năng phát triển mạnh mẽ của Sông Đà 5 trong năm 2022

Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội


DHDCD 2022 4
Các Quý Đại biểu, Quan khách và Cổ đông Công ty CP Sông Đà 5 đến tham dự Đại hội

(Nguồn Sông Đà 5)