Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

Sông Đà 5 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Thứ sáu, 13/10/2023 15:46

Sáng 12/10/2023, tại trụ sở chính Hà Nội, Công ty cổ phần Sông Đà 5 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 để thông qua một số nội dung liên quan đến việc bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Tham dự Đại hội có sự hiện diện của ông Lê Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty; ông Nguyễn Đắc Điệp - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; Các thành viên HĐQT; các Thành viên Ban kiểm soát, đại diện các cổ đông và toàn thể Ban Lãnh đạo Sông Đà 5.


CDBT2023-1

Tại đại hội, đoàn chủ tọa đại hội đã trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận về nội dung bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty. Thay mặt đoàn chủ tịch, Ông Nguyễn Đắc Điệp, Tổng giám đốc Sông Đà 5 đã đọc Tờ trình báo cáo nội dung chính việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh do Công ty cổ phần Sông Đà 5 đang triển khai thi công nhiều dự án quan trọng trong nước và nước ngoài trong đó nhiều công trình liên quan đến công trình điện, thủy điện, viễn thông, thông tin liên lạc, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy. Với mục tiêu xây dựng Công ty cổ phần Sông Đà 5 lớn mạnh trở thành tổng thầu EPC các dự án xây dựng, năng lượng, không ngừng mở rộng thị trường hoạt động để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.


CDBT2023-2Dưới sự điều hành của Ông Lê Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa đại hội, đoàn chủ tịch thảo luận và trao đổi thêm về tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 của Công ty và các nội dung liên quan đến việc mở rông ngành nghề, đảm bảo thuận lợi trong điều hành SXKD cũng như chuẩn bị đầy đủ cơ sở pháp lý của hồ sơ theo quy định pháp luật, đảm bảo công ăn việc làm cho đơn vị và hoàn thành được các chỉ tiêu kinh doanh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết và thông qua Nghị quyết bổ sung một số các ngành, nghề kinh doanh như sau:

STT

Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung

Mã ngành

1

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

0810

2

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

2592

3

Sửa chữa thiết bị điện

3314

4

Truyền tải và phân phối điện

3512

5

Lắp đặt hệ thống điện

4321

6

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí

4322

7

Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc

4223

8

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

4329

9

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Chi tiết:

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng;

- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)

4659

10

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663
CDBT2023-3

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã thành công tốt đẹp trong không khí trang trọng và nghiêm túc theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.


CDBT2023-4.jpg

Nguồn: Sông Đà 5