Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 5 tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IX

Thứ bảy, 29/07/2023 09:27

Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 5 tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Sơ kết công tác xây dựng đảng, công tác SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Ngày 24/07/2023 tại Hà Nội, Đảng Ủy Công ty cổ phần Sông Đà 5 đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

23SK1
Đồng chí Nguyễn Đắc Điệp phát biểu khai mạc hội nghị

Chủ trì Hội nghị - đồng chí Nguyễn Đắc Điệp - UVBCH Đảng bộ TCT Sông Đà-CTCP - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc CTCP Sông Đà 5. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Văn Tuấn - UVBCH đảng bộ Khối DN TW- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐQT TCT Sông Đà -CTCP; đồng chí Lê Văn Tuấn - UVBCH Đảng bộ TCT Sông Đà - Chủ tịch HĐQT CTCP Sông Đà 5. Bên cạnh đó còn có sự tham dự của các đồng chí TVHĐQT, BKS, các Đ/c Ủy viên BCH, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Bí thư Chi bộ trực thuộc, Phó tổng giám đốc, Trưởng phòng/ban chức năng Công ty, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên và Giám đốc các Ban điều hành/dự án trực thuộc tham dự.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Điệp - Bí thư Đảng ủy cho biết Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 5 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn, thách thức. Nắm chắc tình hình, Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo điều hành Công ty đã có những chủ trương, biện pháp, giải pháp tích cực nhằm thúc đẩy, nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh để triển khai toàn diện các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy, Đại hội cổ đông, HĐQT. Ban lãnh đạo điều hành đã cụ thể hóa các nội dung đến người lao động có hiệu quả do đó trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng cả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp Ủy, công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ SXKD.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Toàn Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty Báo trình bày cáo tóm tắt kết quả công tác Đảng tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đảng ủy Công ty đã tập trung xây dựng, ban hành các quy chế, quy định, chương trình hành động, kế hoạch, tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ Công ty. Đồng thời cụ thể hóa thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Khối DNTW, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TCT lần thứ XII để ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ cơ sở, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đến năm 2025.

Tiếp đó, đồng chí đồng chí Nguyễn Ngọc Đông – UVBCH Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc Công ty đã trình bày báo cáo Sơ kết công tác xây dựng đảng, công tác SXKD 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 của Đảng bộ Công ty.

Trong khuôn khổ Hội nghị, đại biểu đại diện cho các Chi bộ trình bày tham luận và trao đổi với lãnh đạo Công ty đối với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua đồng thời có định hướng và tìm ra giải pháp cho những tồn tại, vướng mắc hiện nay.

Sau khi nghe nội dung các bài tham luận của các chi bộ và ý kiến đóng góp mang tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung, thẳng thắn xây dựng của các địa biểu, đồng chí Lê Văn Tuấn - UVBCH Đảng bộ TCT Sông Đà – CTCP, Chủ tịch HĐQT Công ty đã ghi nhận những nỗ lực quyết tâm phấn đấu của tập thể, cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Công ty để thực hiện tốt các Chương trình, Kế hoạch hằng năm và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, nên trong nửa nhiệm kỳ đầu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng cả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp Ủy, công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm 2023, nêu các mặt hạn chế còn tồn tại, phân tích nguyên nhân để tập trung, nỗ lực, triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

23SK2
Đồng chí Lê Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị,Đại diện cho Lãnh đạo Tổng công ty Sông Đà - CTCP, đồng chí Trần Văn Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối DNTW - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT TCT đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Sông Đà 5 trong nửa đầu nhiệm kỳ và 6 tháng đầu năm 2023 đặc biệt trong bối cảnh tình hình khó khăn của ngành xây dựng trong nước. Đối với phương hướng nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 và giai đoạn 2023 - 2025, đồng chí đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Sông Đà 5 tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo Công ty hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác Đảng năm 2023.

23SK3
Đồng chí Trần Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT TCT phát biểu chỉ đạo

Thay mặt Đảng ủy CTCP Sông Đà 5, đồng chí Nguyễn Đắc Điệp Bí thư Đảng ủy – Tổng giám đốc Công ty đã cảm ơn và tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tông công ty Sông Đà - CTCP đối với Đảng bộ Công ty. Đồng chí cũng thay mặt Đảng bộ Công ty cam kết quyết tâm thực hiện nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo, triển khai Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty đã đề ra. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức phía trước, song với những kết quả đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ và 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty CP Sông Đà 5, đã tạo thêm niềm tin và triển vọng về khả năng thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và cả nhiệm kỳ. Trên tinh thần đó, đồng chí Nguyễn Đắc Điệp cũng đề nghị các Chi bộ, Phòng/Ban Công ty, các đơn vị trực thuộc và toàn thể Đảng viên, CBCNV đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu và nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025, tạo nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo.

23SK4
Các đại biểu dự hội nghị

Nguồn: Sông Đà 5