Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN NÔNG SƠN

Thông tin chính:
- Chủ đầu tư: Công ty CP Than Điện Nông Sơn – Vinacomin
- Địa điểm xây dựng: Xã Quế Trung, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
- Tổng mức đầu tư: 674 tỷ đồng
- Tổng công suất: 30 MW
- Thời gian thực hiện : 2008 - 2015

Các hạng mục chính của công trình:
- Thi công hạng mục nhà máy chính
- Khai thác, sản xuất vật liệu phục vụ thi công