Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

DỰ ÁN TUYẾN ĐƯỜNG SẮT THÍ ĐIỂM HÀ NỘI (METRO) – ĐOẠN NHỔN - GA HÀ NỘI

Thông tin chính:

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội

- Nhà thầu chính: Posco E&C

- Địa điểm thi công: từ thị trấn Nhổn đến quận Hoàng Mai – Hà Nội

- Tổng chi phí ước tính: 1.500 tỷ đồng

- Thời gian thực hiện: 2013 - 2018

- Số lượng ga: 12 ga (8 ga trên cao, 4 ga ngầm)

- Tổng chiều dài: 21,5 km

Các hạng mục chính của công trình:

- Khoan cọc nhồi