Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

DỰ ÁN THỦY ĐIỆN NAM NGIEP 1

• Thông tin dự án:

- Chủ đầu tư: Nam Ngiep 1 Power Company
- Nhà thầu chính: Obayashi Corporation
- Địa điểm xây dựng: CHDCND Lào• Quy mô: gồm 02 tổ máy, công suất 290 MW trong đó gồm 01 Nhà máy
  chính (272.8 MW) và 01 Nhà máy phụ điều tiết (17,6 MW), Đập RCC có chiều cao 167m
- Thời gian thi công: 2014 – 2018

Hạng mục thi công của Sông Đà 5: 

- Thi công đê quây thượng lưu
- Đào Đập chính
- Thi công RCC Đập chính, bao gồm công tác lắp đặt, vận hành và tháo dỡ trạm trộn
  RCC 720 m3/h và hệ thống băng tải vận chuyển RCC dài 2,4km.
- Thi công CVC Đập tràn, Cửa nhận nước, Đường ống áp lực
- Thi công CVC, kết cấu thép và công tác hoàn thiện Nhà máy chính
- Khoan phun gia cố và chống thấm nền đập
- Thi công và hoàn thiện Nhà máy phụ điều tiết

Khối lượng hoàn thành: 

- Khối lượng đào: 2.003.898 m3
- Khối lượng RCC: 2.378.175 m3
- Khối lượng CVC: 154.000 m3
- Khoan phun gia cố và chống thấm: 31.885,67 m