Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

DỰ ÁN THỦY ĐIỆN NẬM CÔNG 5

I. THÔNG TIN CHÍNH

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Công Sơn La

- Vị trí: bản Pá Công, xã Huối Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

- Công suất lắp máy: 4 MW

- Số tổ máy: 02 tổ máy

- Điện lượng bình quân năm: 14.917x106kWh

- Thời gian thực hiện: 01/08/2017 – 01/09/2018

II. HẠNG MỤC THI CÔNG CỦA SÔNG ĐÀ 5

- Tên gói thầu: Xây dựng các hạng mục công trình chính (bao gồm Đập tràn, Cửa lấy nước, Đường ống áp lực, Nhà máy, Kênh xả và Trạm phân phối) và công trình tạm.

- Tổng khối lượng thi công:

+  Đào đất, đá: 72.200 m3

+  Bê tông: 15.000 m3