Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

DỰ ÁN THỦY ĐIỆN LONG TẠO

Dự án nhà máy thủy điện Long Tạo nằm trên sông Nậm Mức thuộc địa bàn xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo và Mường Mươn, Na Sang, Huổi Mí, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

I. THÔNG TIN CHÍNH

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thủy điện Long Tạo Điện Biên

- Tổng mức đầu tư: 1.256 tỷ đồng

- Công suất lắp máy: 42MW

- Số tổ máy: 02 tổ máy

- Điện lượng bình quân năm: 189 triệu kWh

II. HẠNG MỤC THI CÔNG CỦA SÔNG ĐÀ 5

- Tên gói thầu: LT.XD-02: ”Đào hố móng nhà máy, kênh xả”

- Tổng khối lượng đào đắp: 511.690 m3, trong đó: đào đất: 127.710 m3, đào đá: 383.980 m3

- Thời gian thực hiện: 09/03/2017– Quý III/2019