Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

DỰ ÁN THỦY ĐIỆN BẢO LÂM 3A

Thông tin chính:
• Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xây lắp điện 1
• Địa điểm xây dựng: nằm trên xã Đức Hạnh và Lý Bôn huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng 
• Tổng mức đầu tư: trên 276 tỉ đồng.
• Thời gian thực hiện: 2016 – 2018
• Công suất lắp máy: 8 MW
• Số tổ máy: 01 tổ máy
• Sản lượng điện trung bình năm: 33.42 triệu kWh.

Các hạng mục thi công của Sông đà 5: 
Xây dựng toàn bộ các hạng mục công trình chính