Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN BẢO LÂM 1

• Thông tin chính
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xây lắp Điện I 
- Địa điểm xây dựng: nằm trên địa bàn xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng 
- Tổng mức đầu tư: 915 tỉ đồng.
- Công suất lắp máy: 30 MW
- Số tổ máy: 02 tổ máy
- Thời gian thực hiện: 2014 – 2016

• Các hạng mục Sông Đà 5 đã thực hiện
- Thi công kết cấu Đập tràn, Cửa nhận nước và Nhà máy