Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

DỰ ÁN THỦY ĐIỆN BẮC MÊ

Thông tin chính:

- Chủ đầu tư: Tổng công ty cổ phần Thương mại Xây dựng

- Địa điểm xây dựng: thuộc xã Yên Phong và Phú Nam, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

- Tổng mức đầu tư: gần 1400 tỉ đồng

- Công suất lắp máy: 45 MW

- Số tổ máy: 02 tổ máy

- Sản lượng điện trung bình năm: 197×106 kWh

- Thời gian thực hiện: 2014 - 2017

Các hạng mục thi công của Sông Đà 5

- Thi công đào đất đá hố móng của các hạng mục công trình chính: Đập dâng, Đập tràn, Nhà máy, Đập cửa van điều tiết, Kênh dẫn vào Nhà máy, Kênh xả Nhà máy, Trạm biến áp

- Thi công kết cấu bê tông các hạng mục công trình chính: Đập dâng, Đập tràn, Nhà máy, Đập cửa van điều tiết, Kênh dẫn vào Nhà máy, Kênh xả Nhà máy…

Khối lượng chính Sông Đà 5 đã hoàn thành

- Khối lượng đào đất đá: 1,249,129 m3, chiều cao mái đào 158m.

- Tổng khối lượng bê tông: 128.138,40 m3 với cường độ thi công 6.000 m3/tháng.