Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN

Thông tin chính:
- Chủ đầu tư: Công ty Xây dựng Thủy điện Vĩnh Sơn
- Tổng mức đầu tư: 
- Địa điểm xây dựng: Xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định
- Thời gian thi công: 1991 - 1994
- Số tổ máy: 02 tổ máy
- Công suất lắp máy Nlm = 66 MW
- Điện lượng trung bình năm: E0 = 230 triệu KWh

Hạng mục thi công của Sông Đà 5:
- Thi công toàn bộ công trình
- Khai thác, sản xuất vật liệu phục vụ thi công