Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN TUYÊN QUANG

Thông tin chính:
• Chủ đầu tư: EVN
• Tổng thầu: Tổng công ty Sông Đà
• Tổng mức đầu tư: 7.523 tỷ VNĐ 
• Địa điểm xây dựng: Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
• Thời gian thi công: 2003 -2009
• Số tổ máy: 03 tổ máy
• Công suất lắp máy Nlm =342 MW
• Điện lượng trung bình năm: E0 = 1,295 tỷ kW

Hạng mục thi công của Sông Đà 5:
- Thi công các hạng mục: Nhà máy tuyến năng lượng, đào hầm, gian máy, hầm giao thông
- Khai thác, sản xuất vật liệu phục vụ thi công.