Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 4

Thông tin chính:
- Chủ đầu tư: EVN
- Tổng mức đầu tư: 4.932 tỷ đồng
- Địa điểm xây dựng: Xã Tà Pơ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
- Thời gian thi công: 2010 - 2014
- Số tổ máy: 2 tổ máy
- Công suất lắp máy Nlm= 156MW
- Điện lượng trung bình năm: E0= 586,25 triệu kWh

Hạng mục thi công của Sông Đà 5:
- Xây dựng các công trình chính thuộc hạng mục Cửa nhận nước và Nhà máy tuyến năng lượng
- Khoan nổ, khai thác đã phục vụ thi công công trình