Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN SƠN LA

Sơn La là nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á, một trong những công tình trọng điểm quốc gia, đặc biệt về chất lượng, tiến độ và an toàn lao động.
Thông tin chính:
- Chủ đầu tư: EVN - Địa điểm xây dựng: Xã Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
- Tổng mức đầu tư ( ước tính): 60.195,928 tỷ đồng
- Loại đập: Bê tông đầm lăn, chiều cao 138,1m
- Thời gian thực hiện: 2005 - 2012
- Số tổ máy: 06 tổ máy
- Công suất lắp máy Nlm= 2400 MW
- Điện lượng trung bình năm: 9.429 triệu KW
Hạng mục thi công của Sông Đà 5:
- Thi công tuyến áp lực: Đập dâng, công trình xả lũ
- Tuyến năng lượng: Cửa lấy nước, đường ống dẫn nước, nhà máy thủy điện, kênh xả
- Xây dựng công trình tạm, các hạng mục phụ trợ
- Cung cấp, sản xuất vật liệu RCC, CVC
Khối lượng chính
- Bê tông RCC: 3.100.000 m3
- Bê tông CVC: 4.781.103 m3