Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN NẬM NƠN

Thông tin chính:
-  Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tổng công ty Phát triển Năng lượng Nghệ An
-  Địa điểm xây dựng: Xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An
-  Tổng mức đầu tư: 513 tỷ đồng
-  Số tổ máy: 02 tổ máy
-  Công suất: 20 MW
-  Thời gian thực hiện: 2011 – 2015

Hạng mục thi công của Sông Đà 5:

- Các công trình thuộc hạng mục công trình chính: Đập dâng, đập tràn, cửa nhận nước, đường dẫn ống áp lực, nhà máy, kênh xả, kênh xả và trạm phân phối điện.
- Khai thác, sản xuất vật liệu phục vụ thi công